Reklama

ODPADY

Evropská komise dnes představila návrh Evropské zelené dohody, která má za cíl vytvořit z Evropy první bezuhlíkový kontinent na světě.


Vyhláškou č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (dále jen "vyhláška"), byly stanoveny povinnosti pro provedení hygienizace kalů z ČOV, které jsou aplikovány na zemědělskou půdu.


Soutěž, jejímž realizátorem je společnost EKO-KOM, a.s. společně se Středočeským krajem, je zaměřena na zvýšení účinnosti separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu, jako jsou plasty, papír, bílé a barevné sklo, nápojové kartony a kovy.


Hospodářská komora přivítala schválení balíčku odpadových zákonů vládou České republiky, tedy zákona o odpadech, zákona o výrobních s ukončenou životností a zákona o obalech.


Vláda České republiky finálně schválila návrhy nových odpadových zákonů a poslala je do poslanecké sněmovny. Součástí balíčku odpadových zákonů je i zákon o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon řeší tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce za jeho vysloužilé výrobky, např. v oblasti elektroodpadu.


Společnost Machi  s.r.o. z Rosic porušila zákon o odpadech a inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Hradce Králové jí za to uložili pokutu 240 tisíc korun.


Alliance to End Plastic Waste si vytýčila za úkol vybudovat během 5 let infrastruktury pro sběr plastových odpadů a jejich využitím především recyklací. Dále se zaměřuje na vzdělávání a prevenci vzniku odpadů, především v Asii. Pro tyto aktivity shromáždila 1,5 miliardy USD.


Skládkování komunálního odpadu je rostoucí hrozbou pro životní prostředí i zdraví lidí v České republice. Řešením je nárůst třídění a recyklace a také přesměrování zbytkového odpadu ze skládek do energetického využití.


Zahraniční e-shopy napříč Evropou porušují zákonné předpisy na ochranu životního prostředí. Zejména předpisy o nakládání s elektroodpadem, odhalila studie EucoLight. Poctiví evropští výrobci elektrozařízení tak musí čelit nekalé konkurenci.


Vláda dnes schválila soubor nové odpadové legislativy čítající nový zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a tzv. změnový zákon. 


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372