Reklama

ODPADY

Novely čtyř odpadových zákonů jsou předmětem vášnivých diskusí a jejich dopad bude zásadní. Významně zvýší tlak na předcházení vzniku odpadů a posun hospodaření s odpady směrem od skládkování k třídění a recyklaci. Jaká konkrétní opatření a nástroje zákony zavádí jako povinné, o tom na konferenci s tvůrci novel a dalšími odborníky.


Tiskem nedávno proběhla kauza okolo pochybení skládkařské firmy, která uváděla nepravdivé údaje v hlášení o produkci a nakládání s odpady. Společnost AVE CZ označovala odpad nesprávně jako materiál pro technické zabezpečení skládky, z něhož se poplatky odvádět nemusí.


Mobilní telefon, počítač nebo fotoaparát. Ani jeden z přístrojů by nemohl fungovat bez využití vzácných kovů. Zásoby surovin jsou přitom omezené. Badatelé z celého světa se proto snaží získat tyto prvky z dalších zdrojů. A to pokud možno bez zátěže na životní prostředí.


Jak jsme Vás již informovali dříve, od začátku března mohou také podnikatelské subjekty požádat o dotaci na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.


Ministr Brabec se v nedávné době dohodl s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM na spuštění krizového scénáře kvůli nízké ceně papíru. Česká asociace odpadového hospodářství, společně se Spolkem veřejně prospěšných služeb a Sdružením komunálních služeb, však s tímto krokem nesouhlasí a žádájí ministra, aby provedl korekci informací týkajících se situace na trhu s odpadním papírem.


Pokud koronavirus „dovolí“, pak se bude v Duesseldorfu konat ve dnech 7. - 13. května 2020 veletrh Interpack 2020. Jedná se o nejvýznamnější mezinárodní veletrh obalového průmyslu s tříletou periodicitou.


Polyethylentereftalát, neboli PET oslaví příští rok již 80. narozeniny. A za tu dobu se stal jedním z nejčastěji používaných termoplastů. Když je řeč o PET, nejčastěji si vybavíme PET lahev, ale vyrábí se z něj i fólie a další obaly.


Celkem 331 kilogramů použitých baterií předala Jaderná elektrárna Temelín k recyklaci neziskové organizaci ECOBAT. Ta díky jejich recyklaci získala 215 kilogramů kovového materiálu pro další využití. Ročně je podle organizace ECOBAT v České republice vytříděno přibližně 1700 tun baterií.


Od začátku března jsme pro vás ve spolupráci se společností Cyrkl.cz spustili digitální Tržiště odpadů.


4. února se v Poslanecké sněmovně konal seminář na téma "Nezbytné nástroje na podporu recyklace". Nenechte se ovšem zmást ušlechtilým názvem, téma recyklace bylo na semináři až na posledním místě.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372