Reklama

ODPADY

V poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se nyní nacházejí klíčové zákony v oblasti oběhového hospodářství.


Loni skončilo v sedmi sběrných dvorech Pražských služeb 38 923 tun odpadu. Největší nápor zažívají pracovníci sběrných dvorů v dubnu a květnu. Letos došlo kvůli nouzovému stavu k jejich přechodnému uzavření. Následkem toho se odpad začal hromadit u kontejnerových a popelnicových stání a v ulicích metropole vznikaly černé skládky.


V zemích Evropské unie a Švýcarska se v roce 2018 vytřídilo rekordních 110 000 tun baterií. Celková účinnost sběru baterií dosáhla úrovně 47,4 %. To znamená, že již téměř polovina baterií, které se v kontinentální Evropě dostaly do oběhu, skončily na recyklaci.


Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se důrazně ohrazuje proti zcela nepravdivým tvrzením starosty obce Dobřany Martina Sobotky, která publikoval v květnovém vydání Dobřanských listů v článku nazvaném Další náhodná kontrola.


Právnická osoba HOKOV CZ, spol. s. r. o. jako provozovatel mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, zaslala příslušnému obecnímu úřadu za rok 2016 nepravdivé hlášení o druzích, množství odpadů, o způsobech nakládání s nimi a o jejich původcích. Tím porušila zákon o odpadech a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Českých Budějovic jí za to uložili pokutu 400 tisíc korun.


Nově navrhované odpadové legislativě zatím chybí prováděcí předpisy. Pro představu bude ale dobré vědět dopředu alespoň směr, kterým MŽP uvažuje.


Nastupující ekonomická recese způsobená epidemií COVID-19 nabízí příležitost pro rozvoj města na principu cirkulární ekonomiky, ve kterém jsou odpady vnímány jako zdroj pro další využití.


Kvůli pandemii COVID-19 může světová ekonomika dle odhadů přijít o biliony amerických dolarů – rané předpovědi hovoří asi o 4 bilionech USD. Pošramoceným ekonomikám může v budoucnu významně pomoci uplatnění principů cirkulární ekonomiky, zejména pak využití takzvaného urban miningu, tedy využívání odpadů jako zdroje druhotných surovin.


Množstevně největší část stavebních a demoličních odpadů (dále „SDO“) tvoří kromě zemin, o kterých píšeme podrobněji v předchozím článku, odpady na minerální bázi, tj. zbytky betonu, cihel a kameniva, střešní tašky a keramika.


Plastové obaly pro potraviny představují pouze 0,6 % z celkové evropské uhlíkové stopy, což je minimum např. ve srovnání s 23 % podílem dopravy, včetně letecké.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372