Reklama

ODPADY

Projednávání nového zákona o odpadech doprovází připomínky skupin, pro které je trnem v oku zejména termín zákazu skládkování a výše skládkovacích poplatků. S otázkou, jaký by mohla mít „změkčující opatření“ vliv na recyklaci jsme se obrátili na Jaroslava Suchého ze Svazu chemického průmyslu ČR, který dlouhodobě podporuje recyklaci chemickou.


Největší tradiční akce pro podnikové ekology. Nabitý program, nové odpadové zákony, živý on-line přenos... Konference bude! Registrace do konce června s first minute slevou 15 %!


Vzhledem k častým dotazům doplňujeme informace o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů.


Ve stínu všech možných kauz z dob nedávných i dávných, kdy podnikový ekolog opakovaně naráží na problém, který si může dle legislativy vyložit různě, vznikla Asociace progresivních podnikových ekologů.


Služba pro předplatitele.


Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla vloni 16 896 kontrol, což je o 324 více než v roce 2018 (16 572) a uložila 2532 pravomocných pokut (o 11 méně než v roce 2018) v celkové výši 112 329 717 korun.


Kopřivnice rozjela kampaň s názvem Stop brajglu bojující proti nešvaru, který již léta způsobují lidé odkládající nepotřebné věci ze svých domácností ke kontejnerům. Tím se vytvářejí černé skládky, na jejichž likvidaci radnice ročně vynakládá až 150 tisíc korun.


Návrh odpadové legislativy má stále množství sporných bodů. Jedním z nich je i možné zavedení povinné certifikace zpracovatelů elektroodpadu.


Téměř všechen vyprodukovaný směsný komunální odpad v Ústeckém kraji se skládkuje. Cena na bráně je od 1 100 do 1 400 Kč. Mnoho obcí ale nakonec platí téměř 4 500 Kč za tunu, když se ke skládkovnému přičte svoz.


Od května 2019 do letošního dubna prošlo poloautomatickou třídicí linkou 486, 8 tun kovových obalů svezených z celé metropole. Největší devizou linky Pražských služeb je schopnost automatické separace železných a neželezných kovů.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372