Reklama

ODPADY

Podle údajů americké agentury pro životní prostředí je v USA recyklováno 10 % odpadních plastů, v Evropě 15 %. Hlavní pozornost v oblasti recyklací je soustředěna na recyklaci plastových odpadů z obalů. Pouze okrajová pozornost je věnována aplikacím plastů s menší spotřebou. Jako příklad je možno jmenovat aplikace a využití plastů v kobercích.


Aliance pro ženy v oběhovém hospodářství se na svém blogu zeptala: "Jak ovlivní koronavirus oběhové hospodářství v jeho rozletu?" Jako první odpovídá Lenka Novotná, jednatelka společnosti Plastia s.r.o.


Od 19. března máme povinnost nosit na veřejnosti ochranné pomůcky dýchacích cest, tedy roušky, ústenky nebo respirátory. Tyto produkty jsou často jednorázové, což znamená, že se nám zde začíná tvořit velké množství odpadu, na který většina lidí není vůbec zvyklá, a to se projevuje i na chybách při jeho likvidaci.


Jednorázové ochranné pomůcky se mají likvidovat jako směsný netříděný odpad, jinak není zapotřebí žádných speciálních forem sběru, či jiných způsobů likvidace, tohoto odpadu.


Minulý týden jsme se zeptali Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí na to, zda jsou v novém zákoně o odpadech dostatečné nástroje, které by mohli zabránit chybnému vyměřování poplatku za odpad na skládce a zda-li budou mít po přijetí zákona zainteresované orgány dostatečné kompetence. Dnes jsem se obrátili na Olomoucký kraj.


Rada města Brna schválila 22. dubna pokračování projektu Odpadové hospodářství Brno II (OHB II), jehož cílem je výstavba třetí spalovenské linky v zařízení na energetické využívání odpadů (ZEVO).


19. 4. 2020

Show must go on

Pandemie jednou skončí. Nemám na mysli přímo nemoc. Spíš tím chci charakterizovat období po které byly naše životy nemocí ovlivněny. Bude se asi psát o době před koronavirem a po ní. Některá média pompézně hlásají, že už nic nebude nikdy jako dřív. Nerad bych do toho kolegům kecal, ale troufnu si tvrdit, že bude.


Služba pro předplatitele.


Pro druhou největší chemickou společnost na světě – BASF se sídlem v Ludwigshafenu – je v komoditě EPS - expandovatelného polystyrenu typická kontinuální inovační aktivita. Začíná průlomovým objevem tzv. částicové polystyrenové pěny Styropor na konci 40. let minulého století panem Fritzem Stastnym, rodákem z Brna.


V nedávném článku Poplatky za odpad se nevybírají správně už bůhvíkolik letjsme upozornili na to, že chybné vyměřování poplatků není trendem jen posledních několika let. Dnes se pokusíme zodpovědět otázku, zda by mohl nový zákon o odpadech situaci změnit.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372