Reklama

ODPADY

V posledním článku na tomto webu „Česko, Švýcarsko a plasty“ jsem přislíbil podělit se o zkušenosti s recyklací nápojových lahví z PET ve Švýcarsku.


Balíček zahrnující 50 opatření v sedmi tematických oblastech má z Vídně udělat uhlíkově neutrální metropoli a vzor v ochraně klimatu.


Společnost IKEA Česká republika k 1. lednu 2020 vyřadila všechny plastové výrobky na jedno použití z prodeje určeného pro zařízení domácností.


Evropané ročně vyhodí pět milionů tun textilu. Vědci z rakouských univerzit proto společně vyvinuli způsob, jak efektivně recyklovat smíšené textilie.


O technologii plazmového zplyňování odpadu jsme se bavili s Ing. Petrem Břenkem ze společnosti PGP Terminal, a.s. Cílem společnosti je vybudování zařízení na efektivní a celospolečensky přínosné využití komunálního odpadu na území České republiky a Slovenska.


Školáci a studenti z celé republiky odevzdali během 3měsíční sběrové kampaně k recyklaci 60,2 tuny použitých baterií. Nově také vymýšlí zlepšováky, které podpoří třídění baterií a jejich rozumnou spotřebu. 


Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podepsala v prosinci v Berlíně společné prohlášení s představiteli Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky (BMWi).


Po ročním pilotu environmentálního technologického startupu Cyrkl a výrazném zájmu společností startuje od ledna 2020 plnohodnotné digitální odpadové tržiště Cyrkl.


Moravskoslezský kraj uzavřel se společností Veolia Energie ČR dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu.


V Jednacím sále Senátu PČR proběhla dne 15. ledna konference „Balíček oběhového hospodářství – návrhy zákonů” shrnující legislativní návrhy, které jsou momentálně předmětem parlamentních diskuzí. Umožnila představit různorodá stanoviska a následně o nich diskutovat.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372