Reklama

ODPADY

V polovině roku 2021 skončí rekultivace bývalého odkaliště teplárenského popílku a území bude pokryto zelení. 


TATRA TRUCKS a.s. se sídlem v Kopřivnici nesplnila ohlašovací povinnost podle zákona o integrovaném registru znečišťování (IRZ) životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.


V úterý 19. listopadu 2019 se v pražském hotelu Olympik Tristar konal již 4. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii, který opět trhnul návštěvnický rekord. 


V pondělí 25.11.2019, bude Vláda ČR schvalovat zákony o odpadovém hospodářství připravené Ministerstvem životního prostředí, které zásadně ovlivní podobu nakládání s odpady a ochrany životního prostředí v Česku. Institut cirkulární ekonomiky zaslal otevřený dopis všem ministrům. Jeho znění zde otiskujeme. 


Právě probíhá Evropský týden pro snižování množství odpadu (EWWR), u jehož příležitosti upozorňuje vídeňská Poradna v oblasti životního prostředí na to, že i v případě skla by se mělo dbát na jeho redukci.


Dne 25. října 2019 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna nová nařízení k ekodesignu elektromotorů, vnějších napájecích zdrojů, transformátorů a svařovacích zařízení.


Původní termín, kdy již nebude možné využívat stávající cesty likvidace kalů, které nesplňují dané požadavky, se posouvá na 1.1.2023. Do této doby se prodlužuje přechodné období, které mělo původně končit na konci tohoto roku. 


Unikátní složení takzvaného těžkého betonu na bázi vedlejších produktů z hutního podniku vyvinuli v rámci aplikovaného výzkumu v Třineckých železárnách ve spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB TUO) a výzkumníkem Jiřím Šafratou.


Vyhláška č. 437/2016 Sb. nastavuje jednotné limity pro obsah patogenních mikroorganismů po úpravě, hygienizaci, v kalech používaných na zemědělské půdě. Tyto zpřísněné limity měly být původně závazné již od 1. ledna 2020.


Zastupitelé města Plzně schválili novelu městské vyhlášky, jež stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území krajské metropole.


PARTNEŘI

ISSN 2570-9372