Reklama

18. 6. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Petr Grusman, Václav Kuncl, Inisoft, s.r.o.

Odpady z plastů – zařazování je v praxi mnohdy problém

Víte jak správně zařazovat odpady z plastů podle Katalogu odpadů (vyhláška 381/2001 Sb. v platném znění)? V praxi existuje několik problémů, na které bychom rádi upozornili. Konkrétně uvedeme tři nejčastější situace, ve kterých původce chybuje nebo je nucen postupovat jinak, než vyžaduje legislativa.

Trh a legislativa

Tou první je zařazování plastových odpadů podle kategorie (nebezpečný/ostatní). Dle poslední novely zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. se musí nově postupovat v souladu s evropským předpisem 1357/2014, a tak v řadě případů skončí plast jako nebezpečný odpad.

Příkladem může být HDPE folie, plast do interiéru v automobilech nebo v elektrospotřebičích. Při výrobě je totiž kladen požadavek z pohledu parametrů těchto plastů (snížení jejich hořlavosti, změkčení povrchu atp.). Toho výrobce dosáhne většinou přídavkem různých aditiv.

Velice často mají tyto látky (aditiva) nebezpečné vlastnosti, zvláště pokud se jedná o změkčovadla (ftaláty), nebo zpomalovače hoření (bromované látky), antioxidanty apod.

Nebezpečné vlastnosti těchto látek jsou v plastech fixovány, uzavřeny tak, že se za běžných okolností do životního prostředí neuvolní. Proto můžeme bez obav používat své notebooky, auta, folie, kabeláže a spoustu dalších výrobků. Co ale s nimi, když doslouží?

Dle způsobu používání uvedených výrobků by téměř každý odvodil, že se přeci jedná o ostatní odpad, protože žádné nebezpečné vlastnosti tyto výrobky nevykazují. Podle bezpečnostního listu výrobku je však nutné zjistit, zda není obsah výše uvedených látek v koncentraci vyšší, než ten, který evropský předpis považuje za limitní (HP 7 – karcinogenní látky, kategorie 1A, 1B).

Pokud ano, pak je nutné správně zařadit tento odpad do kategorie nebezpečný. Důvodem je skutečnost, že nelze předvídat, jakou metodou bude s odpadem nakládáno a zda se nebezpečné látky neuvolní.

Lze tak jen konstatovat, že je to velký rozpor mezi tlakem trhu a požadavkem spotřebitelů vůči výrobci a požadavkem legislativy na podmínky zařazování odpadů.

Plastové odpadní ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372