1/2024

Odpady, u kterých nelze ukončit odpadový režim

| zdroj: MPO0

pexels-tom-fisk-3174349
zdroj: pexels

Na základě zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech jsou některé odpady vyloučené z možnosti přestat být odpadem na základě povolení krajského úřadu

Na základě ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech patří mezi odpady vyloučené z možnosti přestat být odpadem na základě povolení krajského úřadu, protože jsou určeny k dalšímu zpracování způsobem, pro který jsou stanoveny zvláštní technické požadavky a kritéria, následující odpady:

  1. Odpady určené k tepelnému zpracování ve smyslu § 2 písm. o) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Jakékoliv věci, které jsou odpadem, nemohou přestat být odpadem před jejich zpracováním takto definovaným způsobem. Zvláštní podmínky pro takové nakládání s odpady jsou stanoveny právě zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy. Výjimku představují odpady, které vyhovují podmínkám vyhlášky č. 169/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem.
  2. Odpady určené k zasypávání ve smyslu § 11 odst. 1) písm. v) zákona o odpadech (Zasypáváním se rozumí „jakýkoli způsob využití, při němž je vhodný ostatní odpad použit pro účely rekultivace vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách“). Zvláštní podmínky pro zasypávání jsou stanoveny v § 34 odst. 6 zákona o odpadech a podrobná kritéria jsou stanovena vy vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
  3. Kaly používané na zemědělské půdě - jakákoliv hnojiva nebo hnojivé přípravky vyrobené z kalů z čistíren odpadních vod nemohou před jejich použitím na zemědělské půdě přestat být odpadem. Zvláštní podmínky pro použití kalů na zemědělské půdě jsou nastaveny v § 69 zákona o odpadech a podrobnější kritéria budou nastavena ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady. Výjimkou je jejich zapracování do kompostů nebo digestátů v režimu nastaveném vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady, pokud splní požadavky na výstupy, které přestávají být odpadem. V takovém případě ale stejně výstup ze zařízení, který splní stanovené podmínky, nepodléhá samostatnému povolování ze strany krajského úřadu podle § 10 odst. 1 zákona o odpadech.
  4. Odpady určené na technické zabezpečení skládky nebo k rekultivaci skládky. Pro takto využívané odpady budou platit podrobná kritéria rovněž podle vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.
  5. Odpady ze dřeva ošetřené kreosotovými oleji po 31. 12. 2002. Po skončení jejich použití v souladu s odst. 2 písm. a) bodu 31 přílohy XVII nařízení REACH, není možné dřevěné železniční pražce, které byly ošetřené kreosotovými oleji po 31. prosinci 2002 nabídnout k opětovnému použití, ale musí s nimi být nakládáno jako s nebezpečnými odpady v souladu s platnými právními předpisy.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA