2/2023

Odpadové zákony – spása, nebo mnoho nových problémů? SP ČR zveřejnil své stanovisko

| autor: Svaz průmyslu a dopravy ČR0

Odpadové zákony – spása, nebo mnoho nových problémů? SP ČR zveřejnil své stanovisko

Začátkem dubna uvolnilo Ministerstvo životního prostředí do mezirezortního připomínkového řízení (dále jen MPŘ) dlouho očekávané návrhy zákona o odpadech (ZoO), zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností (ZVVUŽ), doprovodného zákona k ZoO a ZVVUŽ a návrh novely zákona o obalech (ZoOb.). Odkazy na stanoviska a konkrétní připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR k jednotlivým zákonům naleznete na konci tohoto článku.

Vzhledem ke složitosti návrhů, krátkému času k vyjádření u tak náročného a obecně problémového návrhu si vyhrazujeme právo některá témata, připomínky případně ještě otevřít a dodatečně uplatnit. Složitost předložených návrhů nespočívá pouze v různorodosti zájmů u vybraných témat, jako je například skládkování, ale také ve složitosti a podobě návrhů jako takových.

Žádáme proto, aby následující průběh meziresortního připomínkového řízení byl dostatečným časem pro diskusi. Je třeba, aby vypořádání a související jednání probíhala systematicky, bez časového tlaku a s prostorem pro vysvětlení a kvalitní finalizaci úprav.

Bohužel MŽP dostatečně nevyužilo čas na přípravu odpadových zákonů, což nyní bude komplikovat proces „doladění“ verzí pro předložení do dalšího legislativního procesu. Navržená odpadová legislativa je pro jeho uživatele poměrně nepřehledná, je zbytečně obsáhlejší a nepoměrně komplikovanější než současná úprava.

Společným jmenovatelem a závažným problémem nové odpadové legislativy je naprostá absence prováděcích předpisů a vyhlášek. Paragrafové znění obsahuje velké množství odkazů na prováděcí právní předpisy, které upřesní zákonné požadavky.

Přílohou materiálu však není žádné znění vyhlášky, ani jejich teze. Při tom znalost podrobných podmínek aplikace zákonného ustanovení je v mnoha případech stěžejní pro plnění stanovených cílů a zákonných povinností. Bez těchto prováděcích předpisů není možné zodpovědně posoudit možné celkové (regulatorní a finanční) dopady návrhu jakéhokoli zákona.

Dalším problémem je zvýšená regulatorní a administrativní zátěž pro podniky, zvýšené finanční náklady, aniž by byly v rámci Důvodové zprávy objektivně vyčísleny konkrétní finanční a ostatní dopady.

Svaz průmyslu a dopravy vítá, že předložený návrh neobsahuje některé problematické dříve diskutované instituty, zejména u ZVVUŽ. Na stranu druhou, upravená verze zákona navozuje možnost, že některé původně obsažené a silně kritizované body by mohly být do textu zákona opět zahrnuty v návaznosti na meziresortní připomínkové řízení a jeho vypořádání. Věříme, že k tomuto nedojde, pokud nebude nalezena široká shoda připomínkových míst. Problematické otázky by měly být předmětem systematické přípravy založené na další diskusi, tedy nikoliv v rámci časového tlaku.

Nejčastěji je v médiích skloňován zákon o odpadech. Aktuálně platný předpis upravuje tuto oblast již dlouhých 18 let. Za tuto dobu se požadavky na nakládání s odpady a jejich využívání velmi změnili, a tak tedy aktuální zákon již nevyhovuje současným požadavků a hlavně možnostem pro další využívání odpadů. Dalším důvodem potřeby nové odpadové legislativy je blížící se termín povinné transpozice nových odpadových směrnic EU. 

Posláním novely Zákona o odpadech (ZoO) by mělo být vytvoření podmínek pro odklon od skládkování. V praxi to znamená umožnit v tržním prostředí vznik alternativ tak, aby odpady namísto skládkování byly využívány materiálově a energeticky, tedy s jednoznačným environmentálním přínosem.

V současné době je poplatek za skládkování ve výši 500 Kč za tunu. Tak tomu je již cca 10 let bez jakékoli změny. A v tom je zakopaný pes. Poplatek za celou dobu nezohledňoval dokonce ani inflaci. Smutným důsledkem této skutečnosti je fakt, že v současné době se téměř nevyplatí odpad jakkoli využívat, protože často je levnější ho skládkovat.

Dalším posunem k horšímu je skutečnost, že zákaz skládkování se velice pravděpodobně odloží z původně stanoveného roku 2024 až na rok 2030. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto navrhuje, aby poplatek za skládkování byl v roce 2027 ve výši minimálně 2000,- Kč za tunu. Do té doby požaduje jeho průběžné navyšování až na uvedenou úroveň. MŽP v návrhu novely ZoO uvádí poplatek ve výši pouze 1700,- Kč za tunu v roce 2027 a od roku 2030 a dále jen 1850,- Kč za tunu. Pro dostatečný rozvoj alternativ skládkování je to však málo.

Česká republika tak stojí na prahu obrovského problému. V roce 2030 bude zakázáno skládkovat využitelný odpad. Pokud do té doby nebude vybudován například funkční recyklační průmysl s potřebnou kapacitou, bude jedinou cestou jak se zbavit odpadu jeho vývoz za hranice ČR a to za cenu obrovských finančních nákladů.

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy k návrhu Zákona o odpadech naleznete zde

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy k návrhu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností naleznete zde

Připomínky Svazu průmyslu a dopravy k návrhu novely zákona o obalech naleznete zde

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP