1/2024

Odborníci z celého světa chtějí snížit zamoření moří plasty. A čeští experti z MŽP jsou u toho

| autor: TZ MŽP0

Odborníci z celého světa chtějí snížit zamoření moří plasty. A čeští experti z MŽP jsou u toho

Jejím úkolem je identifikovat a přezkoumat bariéry i možnosti boje proti mořskému plastovému odpadu a mikroplastům ze všech zdrojů, včetně odpadů vznikajících na pevnině.

První setkání odborníků se konalo na konci května (29. – 31. května 2018) v keňské Nairobi.

Plastové znečištění vyžaduje globální řešení vzhledem k jeho přeshraniční povaze a že je třeba přijmout opatření na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

Účastníci setkání proto zdůraznili nutnost úzké spolupráce napříč průmyslem, oběhového hospodářství a potřebu zaměřit se na změny výrobních procesů, designu výrobků, jejich složení, velikosti a produkce odpadů.

Členské státy OSN se také shodly na tom, že společnosti uvádějící výrobky na trh by měly respektovat principy rozšířené odpovědnosti výrobce a pravidlo „znečišťovatel platí“.

Ke zlepšení označování výrobků z plastů s chemickými přísadami by mohlo přispět lepší pochopení důsledků jejich vlivu na lidské zdraví, potřeba zvýšení jejich bezpečnosti, recyklovatelnosti a mezinárodní obchodovatelnosti např. v surovinových tocích z odpadů.

Odpadoví odborníci mj. zdůraznili, že na mezinárodní úrovni je nezbytné efektivně využívat existujících legislativních rámců a jejich synergie, např. Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, strategie pro nakládání s chemickými látkami, platných omezení Mezinárodní námořní organizace nebo regionálních úmluv o moři.

„Již dnes dochází v řadě zemí na národní i lokální úrovni k zavádění opatření vedoucím ke snížení znečištění pocházejícího z odpadů a obalů a tedy ke zlepšení odpadového hospodářství.

Česká republika, jako vnitrozemská země, se snaží pomoci snižovat znečištění moří plasty, mikroplasty a odpadem legislativními nástroji, odpadovou strategií i dobrovolnými dohodami.

Povinné zpoplatnění odnosných plastových tašek v obchodech v Česku, třídění komunálních odpadů do minimálně 5 barevných kontejnerů (papír, plasty, sklo, kovy a bioodpady) nebo nová iniciativa ministra Richarda Brabce „DostByloPlastu“ přispívají bezpochyby ke snížení zatížení životního prostředí odpady, jednorázovými plasty především a prevenci vzniku odpadů,“  komentuje situaci v ČR člen expertní skupiny a ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart.

Ministerstvo proto bude důsledně prosazovat odklon odpadů ze skládek na úkor třídění odpadů, jejich zpracování a využití jako zdroje v návaznosti na schválený evropský balíček k oběhovému hospodářství. Na něj následně naváže nová česká odpadová legislativa a strategický rámec oběhového hospodářství.

Více o aktivitách UNEA směrem ke světovému plastovému znečištění na #beatplasticpollution.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling