1/2024

Od A do G: zjednodušení označení energetické účinnosti domácích spotřebičů

| autor: Zpravodaj Evropského parlamentu0

Od A do G: zjednodušení označení energetické účinnosti domácích spotřebičů
  • Nová stupnice pro stávající a budoucí výrobky
  • Praktické a jasné informace pro spotřebitele
  • Nové štítky budou zavedeny nejdříve ke konci roku 2019

 Nová přehlednější stupnice od A do G, která označuje energetickou účinnost domácích spotřebičů s cílem udržet krok s technologickým pokrokem, byla schválena poslanci Evropského parlamentu v úterý 535 hlasy, proti 46, 79 se zdrželo hlasování.

Zákazníci si budou moci zvolit úspornější výrobky, snížit tak spotřebu energie a s ní spojené náklady, zatímco výrobci budou povzbuzeni k inovaci a investicím do energeticky úspornějších výrobků.

Zákazníci by se mohli v obchodech setkat s prvními štítky s novou stupnicí bez indikace "+" (A+/A++/ atd.) nejdříve na konci roku 2019. Aby stupnice držela krok se zlepšováním energetické účinnosti, mohou být v budoucnu kritéria pro zařazení do jednotlivých skupin aktualizována.

Stane se tak, pokud 30% výrobků prodávaných na trhu EU bude spadat do třídy A nejvyšší energetické účinnosti nebo pokud 50% těchto výrobků bude spadat do dvou hlavních tříd A a B energetické účinnosti.

Štítky budou umístěny na výrobky v tištěném formátu a jejich online verze a informace o výrobcích bude možné si vyhledat a stáhnout. V případě aktualizací, které by ovlivnily energetickou účinnost již zakoupeného produktu, bude dodavatel povinen informovat zákazníka, říká text.

Jakákoli vizuální reklama nebo technický propagační materiál by měl odkazovat k třídě energetické účinnosti a stupnici na etiketě. Zároveň budou probíhat informační kampaně pro spotřebitele upozorňující na nově zavedené verze štítků.

Komise vytvoří databázi výrobků s technickou částí, která pomůže národním orgánům monitorovat dodržování předpisů. Komise dále spustí on-line portál pro veřejnost, bude podporovat orgány dozoru nad trhem a poskytovat spotřebitelům další informace o výrobcích. Měla by rovněž vypracovat pokyny pro prosazování tohoto nařízení, včetně osvědčených postupů pro testování výrobků a výměnu informací.

Zpravodaj EP Dario Tamburrano (EFDD, IT) uvedl: „Občané budou mít jasný, inteligentní, digitální systém. Díky otevřeným a přístupným údajům umožní nové nástroje občanům porovnávat výrobky na základě jejich návyků a mohli informovaně nakupovat.

Chytré spotřebiče jsou novým mezníkem energetické účinnosti a budou měřit, kolik a kdy je nejvýhodnější je používat. Očekávám, že Komise splní svůj závazek poskytnout Evropanům právní ochranu nad rámec dvouleté záruky."

infografika: Co Vám prozradí energetický štítek spotřebiče

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag