1/2024

Ochlaďme města, využívejme odpad, hledejme chytrá řešení!

| autor: TZ Šetrné budovy 20170

Ochlaďme města, využívejme odpad, hledejme chytrá řešení!

Dnešní svět, architektura a budovy – to není jen otázka ekonomie a ekologie. To, co je potřeba, jsou vize. Například soustředit se, vedle pokročilých technologií, hlavně na člověka a na jeho kognitivní a sociální pohodu v budovách,“ říká Ondřej Doule, vesmírný architekt a spolupracovník NASA, který přijede z USA, aby konferenci svým příspěvkem zahájil.

Podělí se zejména o své vize, jak lze inovace z kosmického výzkumu a zkušenosti s budováním vesmírných obydlí využít při výstavbě budov na Zemi a zlepšit tak prostředí, ve kterém žijeme.

To ale není zdaleka vše. Konference Šetrné budovy 2017, jejímž generálním partnerem je společnost Skanska, bude hledat odpovědi na řadu problémů dnešní doby. Jak předejít tvorbě tepelných ostrovů ve městech, efektivně nakládat s odpady či jak zamezit hrozbě nedostatku vodních zdrojů? A zajistí plná automatizace budov také komfort pro uživatele?

„Přicházíme s ambiciózním cílem vyvolat diskuzi a podnítit úvahy o tématech zásadních pro budoucí vývoj nejen ve stavebním průmyslu, ale v naší společnosti jako celku. Už dnes musíme přemýšlet nad tím, jak navrhovat a stavět udržitelné budovy, jež budou energeticky soběstačné a šetrné k životnímu prostředí.

Z tohoto důvodu jsme při oslovování řečníků kladli důraz na pokrytí co nejširší palety zajímavých témat týkajících se budoucího vývoje a komfortu staveb, v nichž bydlíme, pracujeme a trávíme svůj čas,“ popisuje přínos oborové události roku Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy, jež akci pořádá, a doplňuje: „Jsme proto rádi, že se partnerem konference stal i nový člen Rady společnost IKEA.

Ta po celém světě provozuje mnoho budov s propracovaným programem udržitelnosti, který zde zároveň představí.“

Šíření pouště a význam chlazení

Jedním z dnes velmi aktuálních témat je hospodaření s vodou. „Poušť se v České republice šíří rychlostí až 10 ha denně. Kvůli vznikající zástavbě výrobních hal a skladů na periferiích měst dochází k ukrajování vegetace místní krajiny a zanikají tak přirozené absorpční plochy,“ uvádí Libor Musil, držitel Ceny Josefa Vavrouška za výjimečný ekologický počin a majitel firmy LIKO-S.

Přímo ve městech pak podobným způsobem působí masy betonu a asfaltu, v jejichž důsledku městská zástavba vykazuje znatelně vyšší teploty oproti svému okolí. „Efektivním využíváním vody a chlazením však můžeme tento vývoj zvrátit. Je nezbytné vrátit přírodě to, co jí bereme, a zachovat ji pro další generace,“ zdůrazňuje Musil, jenž bude dalším z klíčových řečníků.

Nulové odpady – trend nebo nezbytnost?

Z hlediska udržitelného rozvoje je podstatná i další otázka – jak nakládat s odpady a dále je využívat. Zásadní v tomto ohledu je změna myšlení a schopnost začít vnímat odpady nikoli jako materiály, kterých se potřebujeme zbavit, ale jako důležité zdroje.

„Cirkulární ekonomika se ve své ideální podobě opírá o předpoklad nulového odpadu, který je ale dokonce i ve vyspělých městech stále ještě relativní novinkou.Existuje však řada praktických kroků, jež v rámci tohoto přístupu mohou udělat všichni dodavatelé, výrobci, stavební a demoliční firmy zabývající se izolací budov v celém jejich životním cyklu,“ vysvětluje Vincent Briard, ředitel udržitelnosti a produktu společnosti Knauf Insulation, který na konferenci rovněž vystoupí.

Inteligentní budovy: komfort a účinnost v souladu

Ve vztahu k udržitelnosti rostou dále i požadavky na kvalitu prostředí a prostor, v nichž žijeme a pracujeme. Vyhovovat by neměly jen ze stavebního a estetického hlediska, ale zohledňovat by měly také nároky na správné klimatické podmínky.

„To je možné díky automatizaci budov, která dnes zahrnuje širokou škálu různých na sobě závislých aspektů – od osvětlení přes stínování až po tepelný komfort. Když je systém správně fungující budovy kvalitní, je natolik automatický, že si jej uživatel prakticky neuvědomuje.

Otázkou je, jakým směrem se bude vyvíjet právě tato oblast, která je klíčová pro zdravé vnitřní prostředí budov, a co přinese uživatelům pro jejich pohodlí,“ říká další z řečníků Martin Hardenfels, vedoucí prodeje projektů společnosti WAGO Kontakttechnik.

Chceme zdravé školy a další veřejné stavby!

Na komfort budov bychom však neměli dbát jen v případě bytových či administrativních budov, ale také u veřejných a zejména vzdělávacích zařízeních. Překročení limitů oxidu uhličitého již po 18 minutách od začátku vyučování a intenzita hluku na úrovni motorové pily – to jsou jen některé závěry měření, provedených nezávislými odborníky v rámci projektu České rady pro šetrné budovy.

O tristním stavu kvality vnitřního prostředí v českých školách a školkách jsou však dostatečně vypovídající. Během hlavního programu konference budou mít proto hosté jedinečnou příležitost se jako první seznámit s řešeními a výsledky úprav, které členské společnosti Rady během letních prázdnin realizovaly v zúčastněných školách.

V rámci programu bude představen i přelomový projekt historicky první tuzemské nemocnice v pasivním energetickém standardu vznikající v Olomouci, který realizuje společnost Peikko Group.

„Nový pavilon II. Interní kliniky a geriatrie je pro budoucí výstavbu zdravotnických zařízení v ČR zcela zásadní díky využití řady šetrných inovativních řešení, efektivitě a rychlosti samotné realizace,“ uvádí obchodní ředitel společnosti Milan Ďurčovič, který na konferenci rovněž vystoupí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA