2/2023

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015

| autor: MPO0

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015

Souhrnná zpráva Obnovitelné zdroje energie v roce 2015 obsahuje komplexní národní statistiku obnovitelných zdrojů energie.

Výsledky vychází především ze zpracování resortního statistického výkazu Eng (MPO) 4—01 a dalších šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), jakožto i z dat převzatých ze statistik a databází Energetického regulačního úřadu (ERÚ), Českého statistického úřadu (ČSÚ), Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a dalších.

Při sestavování této zprávy byla použita principiálně stejná metodika jako pro ročníky předchozí, data jsou tedy plně srovnatelná. Metodika statistiky jednotlivých typů OZE je vždy uvedena v úvodech jednotlivých kapitol. Významnou změnou, která má dopad do celé bilance OZE, je však použití nových odhadů šetření ČSÚ ENERGO 2015 v oblasti spotřeby palivového dříví v domácnostech.

Data publikovaná v této studii jsou plně srovnatelná s daty publikovanými Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) a Eurostatem. Tato data pro mezinárodní organizace jsou připravována MPO ve spolupráci s ČSÚ na základě národní statistiky a následně zasílána IEA / Eurostatu.

Je však nutno připomenout odlišnou metodiku této mezinárodní statistiky pro teplo spotřebované pro vlastní potřebu v závodních výrobnách, které není uváděno v celkové výrobě tepelné energie a objevuje se pouze v konečné spotřebě (viz podrobněji metodika Eurostatu). Tento metodický rozdíl je třeba brát v úvahu při využívání dat z publikací Eurostatu a při porovnání námi uvedených údajů.

Od roku 2014 nebyla do publikace zařazena data o podílu biologicky rozložitelné složky průmyslového odpadu a alternativních tuhých paliv vyrobených z odpadu a to z důvodu plné srovnatelnosti výpočtu závazků ČR na podíl OZE podle metodiky EUROSTAT — SHARES.

Základní souhrnné výsledky za rok 2015 jsou:

Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se v roce 2015 podílela na celkové hrubé výrobě elektřiny 11,2 %. Podíl energie z obnovitelných zdrojů na primárních energetických zdrojích činil 10,5 %. Podíl obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě byl podle mezinárodní metodiky výpočtu zhruba 15 %.

Pro případné dotazy a připomínky se prosím obracejte na kontaktní osobu:

Ing. Aleš Bufka, tel: 224 852 389, e—mail: bufka@mpo.cz

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP