1/2024

Oblíbenost obnovitelných zdrojů energií v českých domácnostech roste

| autor: Solární asociace0

Oblíbenost obnovitelných zdrojů energií v českých domácnostech roste

Dotazování proběhlo u řádově 20 000 domácností (což je zhruba 0,5% všech domácností) v průběhu druhé poloviny roku 2015 a začátkem roku 2016. Zaměřilo se nejen na současný stav, ale i na srovnvání s předchozími šetřeními, která proběhla v letech 1997 a 2004.

Zhruba dvě třetiny spotřebované energie připadají na vytápění, necelých 16% pak na ohřev teplé vody. Následují osvětlení a spotřebiče (9,8%) a vaření (8,2%). Data o chlazení (klimatizaci) se na rozdíl od některých dalších států EU vzhledem k jejich zanedbatelnému podílu nezjišťovala.

Obnovitelné zdroje energie využívá čtvrtina českých domácností. Mnohem větší využití logicky zaznamenávají u rodinných domů (přes polovina domů využívá OZE) než u bytů v bytových domech (pouze 4%). Na celkové spotřebě energií domácnostmi pak z obnovitelných zdrojů pochází 21%. U samotného vytápění dokonce drží prim (36% energie na vytápění pochází z OZE).

Zajímavé jsou i trendy provázející strukturu využívané energie v průběhu času. Zatímco v 90. letech proběhla vlna přechodu z uhlí na zemní plyn, který zaznamenal obrovský skokový růst, v posledních letech jsou v podstatě jediným trvale rostoucím zdrojem energie OZE, ostatní zdroje stagnují nebo vykazují klesající trend.

Šetření se bohužel nezaměřilo na podrobnější statistiky uvnitř kategorie "obnovitelné zdroje energie".

Podrobné statistiky jsou dostupé v dokumentu zveřejněném ČSÚ

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA