Reklama

21. 11. 2016  |  Aktuality  |  Autor: redakce

Novinky ve Sbírce zákonů

V listopadu se ve Sbírce zákonů objevilo několik nových vyhlášek a zákon o ochraně ovzduší.

Zveřejněno ve Sbírce zákonů:

362/2016 Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

361/2016 Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu 360/2016 Vyhláška o monitorování radiační situace

359/2016 Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

58/2016 Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

Dostupné zde.

369/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Dostupný zde.

376/2016 Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

375/2016 Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

374/2016 Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich
Dostupné zde.

379/2016 Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

378/2016 Vyhláška o umístění jaderného zařízení

377/2016 Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

Dostupné zde.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372