1/2024

Novinky ve Sbírce zákonů

| autor: redakce0

Novinky ve Sbírce zákonů

Zveřejněno ve Sbírce zákonů:

362/2016 Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

361/2016 Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu 360/2016 Vyhláška o monitorování radiační situace

359/2016 Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

58/2016 Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

Dostupné zde.

369/2016 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Dostupný zde.

376/2016 Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

375/2016 Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

374/2016 Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich
Dostupné zde.

379/2016 Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

378/2016 Vyhláška o umístění jaderného zařízení

377/2016 Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

Dostupné zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA