Reklama

8. 12. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Martina Jandusová

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je v připomínkovém řízení

Energetický regulační úřad postoupil do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.

Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal v roce 2015 ERÚ vyhlášku č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.

Ta nahradila vyhlášku č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona (ježbyla několikrát novelizována vyhláškou č. 552/2006 Sb., vyhláškou č. 365/2007 Sb., vyhláškou č. 454/2008 Sb., vyhláškou č. 468/2009 Sb., vyhláškou č. 400/2010 Sb., vyhláškou č. 391/2011 Sb., a vyhláškou č. 438/2012 Sb).

ERÚ nemá v úmyslu provést rozsáhlé změny vedoucí k úpravě vztahů mezi jednotlivými účastníky trhu, ale jeho cílem je legislativně technicky upřesnit jednotlivé procesy popř. doplnit tak, aby nedocházelo k účelovým výkladům jednotlivců nebo zájmových skupin.

Odůvodnění předkládané novely

Na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a vývoje trhu s elektřinou dospěl předkladatel k závěru, že v určitých oblastech na energetickém trhu (například v procesu registrace odběrných míst, při výkladu ustanovení týkající se rezervace kapacit a výrobce první kategorie, změny dodavatele nebo zahájení dodávky dodavatelem poslední instance) dochází k odlišným výkladům jednotlivých účastníků trhu, což vede k nerovnováze trhu s elektřinou mezi jednotlivými účastníky.

S ohledem na výše uvedené ERÚ identifikoval oblasti, které bude zapotřebí upravit - upřesnit a ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372