Reklama

21. 12. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Novela vyhlášky č. 294. Co říká praxe?

Před nedávnou dobou vzešla v platnost novela vyhlášky 294, o které jsme se zmiňovali již v článku Jak komentuje novelu vyhlášky č. 294/2005 MŽP?. Dnes přinášíme některé hlasy z praxe.

Petr Břenek, PGP Terminal, a.s.

Zástupci termického zpracování odpadů novelu vyhlášky č. 294 vítají. Když se z různých důvodů a příčin pro tuto chvíli nedaří MŽP prosadit nová odpadová legislativa jako celek, je tato operativní úprava prostřednictvím novely vyhlášky logickým řešením.

Přesto věříme, že pokud se zákon nepodaří schválit v roce 2017, bude schválen v roce následujícím, protože i přes tuto vhodnou novelizaci je nutné zkonkretizovat i mnoho dalších parametrů a bodů celkové odpadové legislativy, a to především zásadní odklon od skládkování směrem k jinému smysluplnému materiálovému a energetickému využití komunálního odpadu a stanovení zákonných podmínek, za kterých k němu dojde.

Tato vyhláška de facto smysluplně zabraňuje v rámci toku komunálního odpadu od jeho vzniku procesně ani technologicky nic neřešící aplikaci projektů na bázi MBÚ, které by v drtivé většině jednoznačně legalizovaly následnou synergickou vyplývající nutnost skládkování.

Projekty na bázi MBÚ u nás nikdy nebudou mít kromě řady jiných aspektů aplikovatelný smysluplný ekonomický a energetický model použitelný v jiných státech, kde v procesu toku komunálního odpadu není dosaženo tak vysokého stupně primární separace jako v České republice.Touto novelou se debaty nad vznikem projektů na bázi MBÚ, která by zajistily skládkařům materiál pro pokračující potřebu nadále skládkovat, dostávají do roviny velmi nízkého reálného potenciálu smysluplné aplikace.

Michal Stieber, EY, s.r.o.

Novela této vyhlášky přináší důležité kvalitativní parametry a požadavky pro budoucí nakládání se směsnými komunálními odpady. Omezení pro skládkování odpadů z úpravy tohoto toku vnímám jako důležité pro skutečné a nikoli jen papírové omezení skládkování po roce ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372