Nové registrační požadavky na nanomateriály v REACH

| autor: CEBRE0

Nové registrační požadavky na nanomateriály v REACH

Jedná se o přílohy nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). Evropská komise vyjasnila požadavky na registraci týkající se nanomateriálů.

Nanomateriály jsou chemické látky v určité formě („nanoform“) se zvláštními vlastnostmi v „nanometrickém“ rozsahu od 1 nm do 100 nm. V důsledku těchto zvláštních vlastností mohou být nanomateriály použity mnoha různými a inovativními způsoby, například v katalyzátorech, elektronice, solárních panelech, bateriích, ve vědě a biomedicínských aplikacích.

REACH se vždy vztahoval na nanomateriály, neobsahoval však žádná konkrétní ustanovení vztahujících se k nanomateriálům, a proto společnosti často nevěděly, jak tyto látky zaregistrovat. Vědecké důkazy ukázaly, že toxicita nanoforem a jejich vliv na životní prostředí se často liší od běžné látky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK