1/2024

Normy pro opětovné využití vody

| zdroj: Česká agentura pro standardizaci0

Voda - hadice
zdroj: pix

Nedostatek vody je považován za jedno z nejvážnějších ohrožení udržitelného rozvoje společnosti; aby se zmírnil její nedostatek, používají se k pokrytí potřeby vody stále více zdroje recyklované vody, čímž se šetří cenné zdroje pitné vody.

Opětovné využití vody v městských oblastech zahrnuje například: zavlažování pozemků, průmyslová využití, splachování záchodů, hašení požárů, environmentální a rekreační využití nebo mytí automobilů. Zdrojové městské odpadní vody však obsahují znečišťující látky (organické látky, živiny, soli, toxické a škodlivé chemické látky a patogeny). Z toho důvodu je nezbytné hodnocení bezpečnosti a přijatelnosti recyklované vody, které zahrnuje zdravotní a environmentální bezpečnost a bezpečnost zařízení.

V dubnu vychází ČSN ISO 20761 Opětovné využití vody v městských oblastech – Směrnice pro hodnocení bezpečnosti opětovného využití vody – Hodnocené ukazatele a metody, která uvádí ukazatele a metody pro hodnocení bezpečnosti pro opětovné využití vody v městských oblastech. Dokument je vhodný pro použití v různých fázích projektů pro opětovné využití vody, například při navrhování, provozu i zpětném hodnocení.

V červnu vyjde související ČSN ISO 20760 Opětovné využití vody – Slovník, která obsahuje přehledný slovník pojmů souvisejících s touto problematikou.

V současné době se zpracovávají další 2 normy:

  • ČSN ISO 20468-1 Směrnice pro hodnocení účinnosti technologií čištění pro systémy k opětovnému využití vody – Část 1: Obecně, v které jsou uvedeny typické ukazatele kvality vody a účinnosti čištění a obsahuje požadavky na technologie čištění.
  • ČSN ISO 20426Směrnice pro posuzování a management zdravotních rizik pro opětovné využití vody k nepitným účelům, která se týká hodnocení, managementu a monitoringu zdravotních rizik souvisejících s patogeny v recyklované vodě a je vhodná pro recyklované vody z jakékoliv zdrojové vody.

Všechny výše zmíněné normy jsou určeny pro regulátory, dodavatele i odběratele a nevztahují se na využití vody jako zdroje pitné vody.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA