2/2023

Někteří výrobci si nelámou hlavu s chemickou legislativou

| autor: Martina Jandusová0

Někteří výrobci si nelámou hlavu s chemickou legislativou

Předběžná data za uplynulý rok

Počet kontrol se od minulých let příliš nezměnil. „Máme 14 inspektorů, což odpovídá jednomu inspektorovi na kraj, který se zabývá chemickými látkami v celém rozsahu,“ vysvětluje Oldřich Jarolím. Více kontrol bylo u biocidů a dohromady ČIŽP zrealizovala asi 1 000 kontrol. Nejčastěji dochází ke kontrolám u distributorů, což zahrnuje i ty, kteří uvádějí něco z jiné země EU. „Po delší době jsme v roce 2018 kontrolovali více výrobců než dovozců,“ říká Jarolím.

Proběhly kontroly REF 6 týkající se nařízení CLP a to proto, že všechny látky už musí být klasifikovány, označeny a zabaleny v souladu s tímto nařízením. Spuštěn byl rovněž projekt na SVHC látky v předmětech. Inspekce si pořídila i terénní analytické vybavení.

„Navštěvovali jsme firmy a detekovali, zda má vůbec smysl odebírat vzorky plastů, a podle toho jsme je posílali do laboratoře,“ vysvětluje Oldřich Jarolím a dodává: „Takže se možná někdy v terénu uvidíme.“

Chemická legislativa? To se mě týká?

Letošní konference se dotkla i tématu cirkulární ekonomiky, o kterém se zmínil také Jarolím: „Není problém jen s tím, že by zpracovatelé odpadů netušili, že odpad obsahuje SVHC látky. Oni to mnohdy netuší ani distributoři.“ Vysvětluje si to tím, že některé firmy neví, že se na ně vztahuje chemická legislativa, pokud obchodují s výrobky.

Kontrol se dočkaly také ošetřené předměty, kde je situace podobná. „Biocidní legislativa se moc nedotkla ani např. výrobců oken nebo těch, co dělají konzervaci dřeva,“ říká Oldřich Jarolím.

Inspekce provádí kontroly klasicky na základě informací z toxikologického informačního střediska. Kromě toho v loňském roce proběhla i informační kampaň, která souvisela s případem výbuchu v laboratoři, kdy se v isopropanolu vytvořila vrstva triaceton triperoxidu.

„Při dlouhodobém skladování se může stát, že vznikne nestabilní výbušnina, proto jsme u dodavatelů isopropanolu provedli informační a osvětové kontroly, při kterých jsme doporučovali, aby tuto informaci dali do bezpečnostních listů, případně do nich vložili větu EUH 019 a upozornili tím, že se mohou při skladování v nádobě vytvořit nestabilní peroxidy“ vysvětluje Oldřich Jarolím.

Stejně jako počet, tak i výše pokut byla obdobná jako v loňském roce. „Nejčastěji se chybuje v označení, což souvisí i s projektem na CLP. Lidé mají stále problém s oznámením směsí a detergentů do registru chemických látek a přípravků (CHLAP), a s novou přílohou č. VIII CLP se to zřejmě zhorší. Je to zkrátka podobné jako v předchozích letech,“ uvádí Jarolím.

Nakonec to nejdůležitější, čili co nás čeká

Letošní rok bude zaměřený na registraci. „A to proto, že máme po registracích,“ vysvětluje Jarolím. Budou se soustřeďovat také na meziprodukty, kde by inspekce měla kontrolovat i přísně kontrolované podmínky.

V rámci registrací se inspektoři snaží nalézt free-ridery, což se týká dovozců a zejména těch z asijských zemí. „I takové firmy se snažíme chytit, jenomže to není jednoduché a bez spolupráce s celníky bychom to nezvládli, věřím, že pár free-riderů objevíme“ vysvětluje Oldřich Jarolím.

V příštím roce bude spuštěn projekt na internetový prodej a to nejen na označení, ale i na omezené látky. „Plánuje se rovněž třetí projekt na povolování látek s datem zániku v roce 2019 a samozřejmě na šestimocný chrom, takže kontrol bude poměrně hodně,“ říká Jarolím.

Počítá se i s pilotním projektem na látky z odpadů, zejména s ohledem na případnou povinnost registrace. „Lze využít výjimku, že látka už byla registrovaná, tzn. doložit totožnost látky, která z odpadu pochází, což není v těchto případech jednoduché. Především u UVCB látek je to velmi složité,“ vysvětluje Jarolím.

Oldřich Jarolím ukončil přednášku zmínkou o projektu, který inspekce chystá společně s celníky na poslední čtvrtletí letošního roku. Projekt souvisí se sítí PARC celníků, která se zabývá zákazy a omezeními. „Budeme dělat kontroly přímo při dovozu a budeme pomáhat celníkům při dozorování, zda něco pustit do volného oběhu nebo ne. Kontroly by měly směřovat i k tomu, že si vyměníme zkušenosti s analytickými metodami,“ ukončuje Jarolím.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP