1/2021

Nebezpečný produkt

| autor: Tomáš Kudrna| zdroj: SCHP ČR2

goggles-4915435_640.jpg
zdroj: Pixabay

Je to už více než rok, co nám všem život komplikuje nebezpečný produkt, který nám z ničeho nic vnikl do našich poklidných životů, produkt, o kterém jsme toho původně moc nevěděli. Nevěděli jsme nic o jeho vlastnostech a ani o obalech, ve kterých může být skladován, přepravován a ani o tom, jak se před tímto produktem chránit. Po roce života s ním už toho víme docela dost. Zde je to nejdůležitější.

Produkt může být balen do opakovaně používaných obalů různé velikosti a různého stáří. Primární obal je vždy daný a skládá se vždy se stejných komponent. Musí mít certifikaci (rodný list), tzn. testy odolnosti, pádové zkoušky, zkoušky nepropustnost a snášenlivosti s produktem. Sekundární obaly se však mohou lišit jak svým materiálem, tak svoji barevnosti. Průměrná životnost obalu (životní cyklus) se liší země od země a dokonce se liší, jestli obal je ženského rodu nebo mužského. V České republice je průměrná životnost těchto obalů 79 let. Výhodou je, že se za tyto obaly nemusejí odvádět poplatky společnosti EKO-KOM za jejich recyklaci a zpětné využití. Zatím.

Některé obaly jsou pro skladování tohoto produktu vhodnější a bezpečnější než jiné, to jsou hlavně relativně nové obaly, o které se někdo stará, udržuje je. Je prokázáno, že obaly vyššího a hubenějšího tvaru mají ve spojení s tímto nebezpečným produktem daleko vyšší životnost než obaly nižší a širší.

Produkt může být nebezpečný i pro obal, ve kterém je skladován, probíhají totiž interakce mezi produktem a obalem, produkt narušuje strukturu obalu, mění jeho vlastnosti (fyzické i psychické), někdy se dokonce v obalu samovolně zahřívá, obal se pak stává křehčím a hrozí, že se stane pro skladování a transport nepoužitelný a že ho bude nutné spolu s produktem zlikvidovat (skončení jeho životního cyklu).

Pravidla pro nakládání s tímto produktem nevydává ani ministerstvo průmyslu a obchodu, ani ministerstvo dopravy, ale samo ministerstvo zdravotnictví. Pro skladování musí být pro každou obalovou jednotku vyhrazen prostor o velikosti minimálně 15 m2. Podmínky skladování nejsou úplně definované, obvykle ale při pokojové teplotě, doporučuje se optimálně při 21 až 23 °C. Krátkodobě ale produkt v obalu snese i teploty kolem -20 °C a +45 °C.

Pokud je produkt vystaven teplotě nad 100 °C po dobu min. 5 minut, tak je produkt nevratně zničen a pozbývá tím všech svých nebezpečných vlastností. Bohužel žádný dosud používaný primární obal pro tuto látku není uzpůsoben těmto podmínkám a je při těchto podmínkách trvale a nevratně zničen.

Jestliže teplota produktu v primární obalu stoupne nad 38 °C, stává se tento obal s produktem nebezpečným pro své okolí a musí být uložen v karanténě (žluté zóně) a musí být u něho okamžitě provedeny analytické laboratorní testy jeho nebezpečnosti.

Každý jiný obal, který byl v blízkosti obalu s nebezpečným produktem musí být zanalyzován z pohledu jeho nebezpečných vlastností a i když jsou výsledky analýzy pozitivní tedy negativní, musí být tento obal dán na 10 dnů do skladu do žluté zóny (karantény) a nesmí s ním být manipulováno.

Společná nakládka obalů s produktem je s ostatnímu obaly možná. Pokud nejsou obaly stejného typu (stejného jména), musí být dodržena minimální vzdálenost jedné obalové jednotky od druhé 2 metry. Pokud toto pravidlo nelze z ekonomických nebo prostorových důvodů dodržet, musí se všechny obalové jednotky opatřit dodatečným filtrem pro případ úniku nebezpečných plynů z obalu.

Od ledna 2021 je možné každý obal s nebezpečným produktem stabilizovat přídavkem malého množství stabilizátoru. Pak se tento obal s nebezpečným produktem stává po dobu minimálně 6 měsíců bezpečný a nemusejí být při jeho skladování, manipulaci a přepravě dodržovány žádné regule. Každý takový obal však musí být vybaven identifikační kartou (pasem) s datem a typem stabilizace.

Berte tento článek i celý tento rok s nadhledem a humorem.

Komentáře

  1. Zajímavý, neotřelý a lidský pohled na věc.

  2. Takto "věcně" na základě ověřitelných a dokonce přístupných dat lze svým selským rozumem pochopit i další konsekvence v prostoru a čase :) Možná to zkusím aplikovat na další aktuální témata v mém životě. Děkuju Tomáši z této analýzy lze vědecky uklidnit rozvibrované strachy uvnitř nás. Stojky

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo