1/2021

Návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

| zdroj: SP ČR0

patch-3143209_640.jpg
zdroj: pixabay

Svaz průmyslu a dopravy uplatnil dvě připomínky. První směřuje k vyjasnění, zda má žádost obsahovat písemný souhlas vlastníků dotčených pozemků a druhá navrhuje úpravu v § 8 odst. 2, která ošetřuje případ, kdy se obec ve stanovené lhůtě nevyjádří.

Jaké změny novela zavádí

Dne 1. 1. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, který k procesu vyhledávání hlubinného úložiště a jeho povolování obsahuje ustanovení § 108 odst. 4: které stanoví čtyři postupy, které mají být stanoveny zvláštním zákonem:

  • postup při stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech,
  • postup při stanovení chráněného území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních prostorech,
  • postup při povolování provozování úložiště radioaktivního odpadu,
  • postup, jak zajistit respektování zájmů obcí, kterým náleží příspěvek z jaderného účtu dle § 117 odst. 1, a jejich občanů v těchto procesech.

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Svaz uplatnil dvě připomínky. První směřuje k vyjasnění, zda má žádost obsahovat písemný souhlas vlastníků dotčených pozemků a druhá navrhuje úpravu v § 8 odst. 2, která ošetřuje případ, kdy se obec ve stanovené lhůtě nevyjádří. Zároveň se navrhuje zveřejnit pouze zveřejnitelné podklady v souladu se zákonem o utajovaných informacích.

Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace