2/2023

Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

| zdroj: ERÚ0

Zákon
zdroj: Pixabay

Energetický regulační úřad zahajuje v souladu s ustanovením § 17e odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Konzultované dokumenty:

Po vyhodnocení připomínek bude iniciováno jednání prostřednictvím videokonference, v rámci kterého budou podle povahy zaslaných připomínek poskytnuty doplňující informace k návrhu vypořádání, a případné další odůvodnění k návrhu vyhlášky.

V případě, že by úpravou návrhu vyhlášky na základě obdržených připomínek došlo k podstatné změně, může Energetický regulační úřad rozhodnout o opakované konzultaci návrhu vyhlášky.

Pravidla veřejného konzultačního procesu

Lhůta pro uplatnění připomínek je do 4. září 2020.

Připomínky musí být uplatněny ve struktuře:

  1. připomínka,
  2. odůvodnění připomínky,
  3. označení konkrétního ustanovení návrhu vyhlášky, k němuž je připomínka vznesena, a
  4. způsob promítnutí připomínky do konzultovaného návrhu vyhlášky.

Připomínky se uplatňují elektronickou formou na emailové adrese: legislativa@eru.cz. V předmětu zprávy musí být uvedeno: „VKP – vyhláška o vyúčtování". K připomínkám podaným v jiné formě není Energetický regulační úřad povinen přihlížet.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP