1/2024

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky

| autor: MPO ČR0

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky

Povinnost přípravy návrhů vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu vyplývá z článku 9 nařízení o správě energetické a opatření v oblasti klimatu, které vstoupilo v platnost 24. prosince 2018.

Dokument byl připraven za úzké spolupráce s ostatními resorty a ostatními relevantními subjekty. Dne 28. ledna 2019 vzala dokument na vědomí vláda ČR a pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálním předáním dokumentu zástupcům Evropské komise. Dokument byl neprodleně po tomto rozhodnutí předán Evropské komisi.

Dokument obsahuje cíle a hlavní politiky ve všech pěti dimenzích tzv. energetické unie. Skrze tento dokument mají členské státy mimo jiné povinnost informovat Evropskou komisi o vnitrostátním příspěvku ke schváleným evropským cílům v oblasti emisní skleníkových plynů, obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a interkonektivity elektrizační respektive přenosové soustavy.

V návaznosti na odevzdání návrhů vnitrostátních plánů ze strany členských států bude v první polovině roku 2019 probíhat tzv. iterativní proces se zástupci Evropské komise.

V průběhu roku 2019 bude zároveň probíhat finalizace tohoto dokumentu, a to i v návaznosti na výsledky iterativního procesu, včetně projednání návrhu se sousedními státy respektive ostatními členskými státy a veřejné konzultace.

Česká republika zahájila připomínkové řízení a konzultaci s veřejností, kterou však nebylo možné vzhledem k požadavkům nařízení ukončit (zejména z důvodu časového).

Všechny připomínky budou řádně vypořádány v průběhu finalizace Vnitrostátního plánu a ČR skrze předložený návrh požádala Evropskou komisi o zohlednění průběhu národního schvalování a projednávání tohoto důležitého strategického dokumentu.

Návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu České republiky, ve verzi, kterou byl vzat vládou ČR na vědomí a předán zástupcům Evropské komise je dostupný níže. Dokument je dostupný pouze v českém jazyce. Zároveň je však dostupné manažerské shrnutí v anglickém jazyce.

Přílohy ke stažení

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP