Časopis

Návrh stanoviska Evropského výboru regionů k návrhu nařízení o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody

| autor: SOVAK ČR0

Návrh stanoviska Evropského výboru regionů k návrhu nařízení o minimálních požadavcích na opětovné

Bližší informace o návrhu Evropské komise jsou dostupné zde. V rámci schvalovacího procesu je tento návrh projednáván i v Evropském výboru regionů – CoR, který zastupuje místní a regionální orgány v rámci EU a vyjadřuje se k novým právním předpisům s dopadem na regiony a města. Na jednání komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE), které se konalo 27. 9. v Bruselu, představil člen Evropského výboru regionů a zpravodaj tohoto návrhu Ing. Oldřich Vlasák návrh stanoviska za CoR.

Podklady pro návrh tohoto stanoviska zpracoval tým expertů na problematiku využívání vyčištěných odpadních vod pod vedením Prof. Ing. Jiřího Wannera, DrSc. z VŠCHT Praha. Předložený návrh je rovněž v souladu se stanoviskem evropské asociace provozovatelů vodohospodářské infrastruktury EurEau.

Ve svém návrhu Ing. Oldřich Vlasák zmínil nutnost rozšířit platnost tohoto nařízení i na další oblasti použití, jako je zalévání městské zeleně, mytí aut či čištění ulic. Pro úspěšné zavedení tohoto nařízení do praxe je rovněž vhodné rozdělit odpovědnost za využívání vyčištěných odpadních vod nejen na jejich producenty (provozovatelé čistíren odpadních vod), ale i jejich budoucí uživatele.

Návrh stanoviska se setkal s podporou členů komise ENVE. V současné době se připravují jednotlivé pozměňovací návrhy podle připomínek jednotlivých členů komise ENVE. Další projednávání tohoto nařízení v rámci Evropského výboru regionů je naplánováno na listopad a prosinec tohoto roku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt