2/2023

Nařízení Komise (EU) 2017/542 – nová příloha VIII nařízení CLP

| autor: MPO0

Nařízení Komise (EU) 2017/542 – nová příloha VIII nařízení CLP

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU)2017/542 ze dne 22. března 2017, kterým se doplňuje nová příloha VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí.

Nařízení vstoupí v platnost v dubnu 2017 a použije se od 1. ledna 2020.

Orgány určené v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení (ES) č. 1272/2008 potřebují získat informace týkající se směsí uváděných na trh a klasifikovaných jako nebezpečné na základě zdravotních a fyzikálních účinků. 

Požadované informace předkládají dovozci a následní uživatelé určeným subjektům na vnitrostátní úrovni a obecně zahrnují identifikaci výrobku, určení nebezpečnosti, informace o složení a toxikologické údaje.

Z přezkumu, který provedla Evropská komise, vyplynulo, že existují značné rozdíly mezi stávajícími systémy oznamování, formáty údajů a specifickými požadavky jednotlivých zemí ohledně požadovaných informací v členských státech.

Příloha VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/542 stanoví požadavky, které musí dovozci a následní uživatelé, kteří uvádějí směsi na trh, plnit v souvislosti s předkládáním informací toxikologickým centrům.

Formát pro předkládání informací bude harmonizován, aby dovozci a následní uživatelé, kteří působí v různých členských státech, mohli používat stejná podání nebo formát pro předkládání informací. Podání budou prováděna elektronicky v harmonizovaném formátu XML poskytovaném Evropskou agenturou ECHA a zpřístupněném zdarma.

Dovozci a následní uživatelé, kteří uvedou směsi na trh, vytvoří jednoznačný identifikátor složení („UFI“ kód) elektronickými prostředky, které poskytne ECHA. UFI je jedinečný alfanumerický kód, který předložené informace týkající se složení směsi nebo skupiny směsí jednoznačně přiřazuje ke konkrétní směsi nebo skupině směsí. Jedinečný identifikátor složení bude uveden na štítku nebezpečné směsi.

Dovozci a následní uživatelé uvádějící na trh nebezpečné směsi budou předkládat informace toxikologickým centrům v konkrétních členských státech s využitím nových online nástrojů a harmonizovaného EU formátu.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Přílohy ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP