2/2023

Na ochranu ozonové vrstvy míří 30 milionů korun

| autor: SFŽP ČR0

Na ochranu ozonové vrstvy míří 30 milionů korun

Je spuštěna nová dotační výzva, která nabídne 30 milionů korun na sběr a následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země, tzv. halonů (1).

Žádosti je možné podávat od 2. ledna do 28. června 2019 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

O dotace se mohou ucházet všechny právnické osoby, které mají certifikaci ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití (2). Získat mohou příspěvek ve výši až 10 milionů korun na vybavení sběrného místa. 

Fixní částku dotace obdrží rovněž za každý kilogram sebrané a zneškodněné nebezpečné látky, která nepochází ze zařízení podléhající zpětnému odběru elektroodpadu. Zároveň platí, že započteny mohou být pouze látky sebrané a zlikvidované v období od 3. ledna 2019 do konce roku 2022.

Podpora bude poskytnuta také na vybavení školicích středisek za účelem zajištění jejich požárně bezpečnostní ochrany nebo na pořízení technického a netechnického vybavení. 

Na tyto dotace si sáhnou fyzické a právnické osoby, které jsou hodnoticím subjektem (3) nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací případně studijní program v oblasti chladiv. Získat mohou až 4 miliony korun na jeden projekt.

Podrobností k výzvě č. 12/2018

Dokumenty ke stažení


Poznámky:

[1] Halony – organické sloučeniny, které mají největší potenciál poškození ozonové vrstvy. Kromě jiných halogenů (chlóru, fluoru) obsahují také brom.

[2] Certifikaci dle § 10 odst. 2 písm. g) zákona č. 73/2012 Sb. a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1005/2009 ze dne 16. září 2010 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

[3] Hodnoticí subjekt dle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. v platném znění. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP