1/2024

Na Kandidátský seznam byla zařazena další látka SVHC

| autor: MPO0

Na Kandidátský seznam byla zařazena další látka SVHC

Kandidátský seznam (dále KS) obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Látky nyní zařazené nebo aktualizace látek na KS, jejich vlastnosti a příklady použití:

  1. Perfluorohexane-1-sulfonic acid and its salts (PFHxS): látka je vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB). Dosud není registrována podle nařízení REACH. Používá se např. jako změkčovadlo, povrchově aktivní látka, smáčedlo, inhibitor koroze a do pěnových hasicích přístrojů;
  2. 4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A, BPA) (EC 201-245-8, CAS 80-05-7), Francie navrhla jako látku s vlastnostmi endokrinního disruptoru pro lidské zdraví. BPA je již v KS zapsán z důvodu toxicity pro reprodukci. Používá se při výrobě polykarbonátu, jako tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice, antioxidant při zpracování PVC a při výrobě termopapíru;
  3. Benzyl butyl phthalate (BBP) – EC 201-622-7, CAS 85-68-7. Používá se do lepidel, tmelů a nátěrových hmot;
  4. Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) – EC 204-211-0, CAS 117-81-7. Používá se jako změkčovadlo v polymerech (PVC);
  5. Dibutyl phthalate (DBP) – EC 201-557-4, CAS 84-74-2. Používá se jako změkčovadlo v polymerech (PVC);
  6. Diisobutyl phthalate (DIBP) – EC 201-553-2, CAS 84-69-5. Používá se pro povrchové úpravy, plnidla, tmely, omítky, modelovací hmoty a polymery.

Evropská komise rozhodla identifikovat BBP, DEHP, DBP a DIBP jako endokrinní disruptory pro lidské zdraví podle čl. 57 písm. f) nařízení REACH. Tyto ftaláty jsou již zahrnuty do KS jako látky toxické pro reprodukci (kategorie 1B) a jsou rovněž uvedeny v příloze XIV nařízení REACH.

V současné době obsahuje Kandidátský seznam 174 SVHC látek, z nichž 43 látek již bylo zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH tj. seznam látek podléhajících povolení.

Po zařazení látky do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům.

Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců po jejím zařazení podat oznámení agentuře ECHA.

Další informace:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA