1/2024

Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů

| autor: SFŽP0

Na kampaně zaměřené na ochranu životního prostředí míří 20 milionů

Podpora směřuje na tematické osvětové kampaně na ochranu a zlepšení životního prostředí. K čerpání je připraveno 20 milionů korun z Národního programu Životní prostředí. 

Výzva doplňuje sérii dotačních titulů, které se v předchozích letech zaměřily na ekologicko-výchovné výukové programy, vzdělávání pedagogů či vybavení pro EVVO. V tomto případě dotace míří poprvé čistě na podporu osvětových a informačních aktivit v oblasti ochrany životního prostředí1.

Tematicky je výzva rozčleněna do 4 oblastí: změna klimatu, biodiverzita, odpady a ovzduší. Dvacetimilionová dotace bude rozdělena rovným dílem mezi projekty ze všech čtyř oblastí. Na jeden projekt poskytne Státní fond životního prostředí ČR dotaci minimálně 500 tisíc a nejvýše 5 milionů korun, maximálně však 85 procent způsobilých  výdajů.

Mezi podporované aktivity lze zahrnout různé osvětové akce pro veřejnost, workshopy, motivační soutěže a ocenění nebo projekty, jejichž cílem je zlepšit přístup k informacím o životním prostředí. Zvýšit informovanost ale není jediným cílem podpory.

Důležitým faktorem a společným jmenovatelem všech projektů je motivace jednotlivců k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí v každodenním životě, ale i aktivní dobrovolnickou prací. Výzva proto klade důraz na přímé zapojení veřejnosti a dobrovolníků do projektu a jeho nadregionální dosah.

O dotaci se mohou v tomto případě ucházet zejména organizace, které působí v oblasti environmentální výchovy a osvěty a zároveň aktivně pracují s veřejností. Podpořené projekty musí sloužit pouze k osvětovým účelům a nesmí generovat zisk.

Příkladem takto úspěšného projektu je možné uvést akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko", která šíří osvětu, vychovává, motivuje a zároveň vede společnost k zodpovědnému přístupu ke svému okolí a čistému životnímu prostředí formou hromadných dobrovolných úklidů.

Výzva (č. 10/2017) je koncipována jako jednokolová soutěžní. Žádosti bude možné podávat od 19. srpna do 30. října 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace. Příjem žádostí proběhne písemnou formou, případně elektronicky přes datovou schránku. Podpořené aktivity je nutné uskutečnit do konce roku 2020.

Bližší informace naleznete v přiložené dokumentaci

Dokumenty k výzvě 10/2017


Poznámky:

[1] Výzva vychází ze zásad stanovených Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling