Reklama

9. 3. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MŽP

MŽP podpoří 5 miliony projekty na lokální ochranu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků

Sekce ochrany přírody a krajiny MŽP vyhlásila výzvu v rámci Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2016 – 2020, Podprogramu na podporu koordinačních projektů v ochraně přírody a krajiny v roce 2017, pro nevládní organizace na koordinaci drobnějších projektů podporujících ochranu biodiverzity nebo rozvoj sítě regionálních pozemkových spolků.

Dotace tak půjdou na finanční posílení činnosti spolků a obecně prospěšných společností, které zastřeší zejména lokálně významné projekty realizované nestátními neziskovými organizacemi. Vloni se díky programu podpořilo celkem 231 projektů.

3 miliony korun z celkové alokace poskytne Ministerstvo životního prostředí na zastřešení projektů podporujících biodiverzitu, které se zaměřují na mapování a monitoring druhů a biotopů, na drobné managementové zásahy směřující k ochraně ohrožených druhů a péči o krajinu.

Dotace na koordinaci podpory pozemkových spolků zaměřených na ochranu a rozvoj přírody a krajiny lze poskytnout do výše 2 milionů korun. Tyto finanční prostředky půjdou zejména na jejich rozvoj, ale například i na vedení a údržbu databáze nemovitostí v péči těchto spolků. Příjem žádostí končí 7. dubna 2017 v 15:00 h.

V roce 2016 získalo finanční dotaci 199 dílčích projektů. Díky alokovaným 5 milionům korun tak byla podpořena např. propagace záchranných programů zvláště chráněných druhů v ČR, mapování odrůd ovocných stromů, aktivity na podporu hnízdních příležitostí dravců a zpěvných ptáků, botanické a mykologické průzkumy i terénní exkurze pro veřejnost, kterých se zúčastnilo na 4 000 lidí.

V rámci podpory pozemkových spolků se realizovalo 32 projektů k zajištění praktické péče o pozemky cenné z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Více najdete na této internetové adrese.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372