1/2021

MŽP odpovídá. Proč se nový parametr výhřevnosti nevztahuje na všechny odpady?

| autor: Pavel Mohrmann0

MŽP odpovídá. Proč se nový parametr výhřevnosti nevztahuje na všechny odpady?

Dnešní otázka zní:

Nemělo by toto pravidlo platit i pro všechen ostatní odpad? Tedy ne jen pro výměty/výstupy z těchto linek?

Vyhláška č.294 už od roku 2010 upravovala podmínky pro skládkování výstupu z MBÚ (výhřevnost 8 MJ/kg a biologickou stabilitu AT4 10 mg O2/g sušiny). Nynější novela změnila pouze parametr výhřenovsti na 6,5 MJ/kg v sušině a týká se to všech výstupů z úpravy směsných komunálních odpadů, aby se tyto podmínky neobcházely například jiným pojmenováním zařízení (JTZ atd..)

Tento parametr zatím nemůže platit pro všechny odpady, protože zatím neexistuje kapacitně dostatečná alternativa nakládání s odpady ke skládkování. Parametr používá i návrh nového zákona pro zákaz skládkování v roce 2024.

Smyslem tohoto opatření ve vyhlášce je, aby tu již v současné době byla budována pouze taková zařízení na úpravu směsných komunálních odpadů, která dokážou tyto odpady vytřídit tak, aby na skládku šly jen zcela nevyužitelné odpady, která splní parametr pro skládkování i po roce 2024, a nedošlo tak ke zbytečným investicím do zařízení, která by byla po roce 2024 zbytečná.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace