Reklama

23. 10. 2016  |  Zpravodajství  |  Autor: Pavel Mohrmann

MŽP bylo minulý týden v Bruselu

Ve čtvrtek, 20. 10. proběhlo v Bruselu jednání o splnění předběžných podmínek České republiky k OPŽP v rámci střednědobého hodnocení OPŽP pro oblast podpory odpadového hospodářství.

Jednání proběhlo za účasti DG ENV, DG Regio, DG Eurostat, MŽP a SZÚ ČR.

Česká republika měla pro možnost čerpání prostředků do OPŽP splnit několik podmínek, které lze shrnou to tří základních:

1) Předložit Evropské Komisi zprávu o plnění směrnice 2008/98/ES podle čl. 11 odst. 5 ohledně pokroku při plnění cílů stanovených v článku 11 směrnice 2008/98/ES = MŽP toto splnilo odesláním Hodnotící zprávy Evropské komisi (EK) za roky 2010 – 2012 k plnění cílů směrnice 2008/98/ES


2) MŽP měla vypracovat jeden či více plánů pro nakládání s odpady, dle požadavků článku 28 směrnice 2008/98/ES a vypracovat Program předcházení vzniku odpadů, jak vyžaduje článek 29 směrnice 2008/98/ES, ve vztahu k podpoře výstavby či modernizace zařízení na energetické využití odpadů .

MŽP tyto požadavky splnilo. Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 byl schválen, schválené byly také krajské plány odpadového hospodářství a následně byly zaslány EK k posouzení souladu se směrnicí 2008/98/ES.


3) Přijmout nezbytná opatření k dosažení cílů týkajících se přípravy na opětovné použití a recyklaci odpadů do roku 2020 v souladu s čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES.

I tato podmínka byla splněna popisem situace a činnosti posledních dvou let v oblasti odpadového hospodářství a co se připravuje.
...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372