1/2021

MPO ve spolupráci s partnery vyhlásí rok cirkulární ekonomiky

| zdroj: MPO0

Konference-CE-v-praxi.jpg
zdroj: mpo.cz

Co skutečně znamená chytřejší, ekologičtější, oběhové hospodářství a energetická transformace pro národní ekonomiky? Jak transformovat tyto rozsáhlé nápady na místní řešení? Jak formulovat programy, projekty a ukazatele tak, aby reagovaly na faktické potřeby a výzvy? Je myšlenka cirkulárního auditu tím, co posune podnikatele k přechodu na oběhové hospodářství?

Nejen tyto otázky přinesl první ročník mezinárodní konference na téma „Cirkulární ekonomika v praxi“, kterou pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve dnech 20. – 21. září 2021 v Olomouci.

Ve společenství států Visegrádské čtyřky je třeba využít společné síly a tahu na branku při jednání s EK o konečné podobě balíčku „Fit for 55“, který se bude finálně schvalovat v roce 2022, tedy v době předsednictví ČR v Radě EU. Snahy o to, aby konečná podoba balíčku odpovídala možnostem a poptávce ČR, resp. zemí V4, byly zdůrazněny na společné konferenci. „Země V4 mají potenciál stát se zeleným srdcem Evropy, když správě zareagují a zhodnotí možné dopady na společnost a průmysl a její finanční náročnost,“ řekl k významu společného vyjednávání v rámci V4 náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha.

Česká republika musí být připravena formulovat své požadavky v rámci schvalování balíčku „Fit for 55“ a prosazovat jeho úpravy tak, aby plán EU na ekologickou transformaci reflektoval potřeby a možnosti členského státu. K tomu potřebujeme odborné podklady a relevantní vstupy od subjektů, na které budou požadavky EU nejvíce dopadat. Návrh na revizi předpisů EU v oblasti klimatu, energetiky a dopravy se nejvíce dotkne rezortu průmyslu, životního prostředí, zemědělství, dopravy, ale i řady dalších.

Nedílnou součást předpisů EU představuje udržitelný finanční systém, resp. podpora udržitelných investic a praktické naplnění požadavků nařízení o taxonomii. Vyvstávají tak otázky, jak vnést do středu finančního systému úvahy o životním prostředí s cílem podpořit hospodářství EU na ekologičtější a odolnější oběhový systém. „Je nezbytné vytvořit silný tým lidí, kteří budou zastřešovat požadavky taxonomie k trvale udržitelnému investování a zprostředkovávat background směrem k EK a v případě nutnosti silně oponovat EK,“ řekl náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

„Princip uplatňování cirkulární ekonomiky může finanční náročnost realizace Zelené dohody v praxi výrazně snížit,“ zdůraznil význam problematiky náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha. Jako reakci na náměty z diskuze na konferenci Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s MŽP a AMSP vyhlásí Rok Cirkulární ekonomiky. Rok 2022 bude ve znamení seminářů a vzdělávacích akcí s konkrétními příklady realizace z oblasti cirkulární ekonomiky, oběhového hospodářství a dalších.

S cílem zajistit maximální informovanost zejména u začínajících, malých a středních podniků budou představeny kvalitní materiály k oběhovému hospodářství, informační kanály či příklady dobré praxe realizace principů cirkulární ekonomiky. „Princip uplatňování cirkulární ekonomiky může finanční náročnost realizace Zelené dohody v praxi výrazně snížit,“ zhodnotil situaci náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha a dodal: „Jsme na začátku. Pokud firmy nezjistí, že jim např. recyklace odpadu ušetří finanční prostředky, nebudou mít důvod přijít a zapojit se. Je nutná jasná interpretace, motivace, kterou pochopí.“

První ročník mezinárodní konference stanovil jasné cíle České republiky v oblasti transformace na zelenou ekonomiku. Ministerstvo proto v roce 2022 naváže konferencí Cirkulární ekonomika v praxi II.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace