1/2024

MPO podpořilo vydání publikace Energetická účinnost v českých zemích za posledních 100 let

| zdroj: MPO ČR0

MPO podpořilo vydání publikace Energetická účinnost v českých zemích za posledních 100 let

V osmi kapitolách je zájemcům předkládán přehled, jak byla vnímána energetická efektivita od konce 19. století. První kapitola je věnována definici pojmů a principům, které determinují energetickou efektivitu, druhá historickému období od vzniku parního stroje do roku 1918, třetí meziválečné periodě 1918–1938, čtvrtá mapuje dobu od mnichovské dohody do 15. března 1939, pátá období protektorátu, šestá léta v období 1945–1970, sedmá v období 1971–1992 a poslední kapitola dobu od roku 1993 po současnost.

V předmluvě publikace se uvádí: „… je příležitostí zamyslet se nad tím, jak probíhal a vyvíjel se proces snižování energetické náročnosti, připomenout některé důležité momenty, které znamenaly krok k vyšší účinnosti a tím snižování spotřeby energie v průmyslu a dalších odvětvích ekonomiky, ale i v běžném životě našich předků a nás dnes.

Neklade si za cíl být odborným dílem. Je jí třeba chápat jako první krok na cestě k odborné studii, která by zpracovala historii energetické efektivity v českých zemích a doložila, že snaha o úsporu energie je kontinuální proces ovlivněný fyzikálními a ekonomických zákony, na který má významný vliv chování lidí, přináší své výsledky, ale má za stávajícího stavu poznání a úrovně techniky své nepřekročitelné hranice“.

V publikaci jsou využívány dobové citace, které nejlépe dokumentují vývoj v názorech na problematiku snižování spotřeby energie v dané době a taky skutečnost, že se od počátku využití parního motoru nejednalo o věc opomíjenou.

„Počátek minulého století byl charakteristický obrovským rozvojem technického objevování, které zúročilo poznatky tehdejší podoby výzkumu a vývoje. Máme tak na co navazovat a věřím, že soudobý bouřlivý inovační vývoj bude stejně úspěšný, jako ten před sto lety,“ říká Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor MPO a dodává:

„Za posledních sto let vlastně nedošlo k žádným zásadním objevům, které by rozhodujícím způsobem změnily podobu získávání a využití energie. Tehdejší princip přeměny energie pára-turbína-generátor dosáhl technické zralosti, ale v zásadě se nepřeměnil.

Lze doložit, že ve 20. letech minulého století byl znám princip tepelného čerpadla a fotovoltaiky, diskutovalo se o využití energie vodních toků, větru, tepla hlubin a mořských vln, velká budoucnost se předvídala energii získané štěpením atomu, pořádaly se mezinárodní konference zaměřené na energetickou efektivitu. Ani v tom naše doba zatím nepřichází s ničím novým.

Stále v energetice platí fyzikální zákony a ekonomická pravidla, výrazně se však změnily technické možnosti a úroveň poznání, což je příslibem. Podstata věcí je ovšem v chování lidí, což může umocnit zásadní objevy, od kterých lze očekávat, že změní nejen energetiku, ale celý svět“.

Lze konstatovat, že zabezpečení dostatku energie a její efektivní využití s minimálním dopadem na životní prostředí je pravděpodobně největší výzvou, před níž lidstvo stojí v 21. století. Klimatická změna se všemi důsledky je následkem rozvoje civilizace v uplynulých stoletích prakticky od počátku průmyslového využití parního stroje.

Energetika, ekologie a ekonomika jsou velmi často „ve střetu“ místo v souladu. Dnes ve všech pádech skloňovaný „boj“ proti globálnímu oteplování není ve své podstatě ničím jiným, než snahou lidí čelit důsledkům, které sami způsobili a stále způsobují.

Proklamace a výzvy, demonstrace apelující na vlády, aby situaci řešily, jsou sice dobrým podnětem, ale nejsou řešením. Velmi podstatné je, aby si každý z nás uvědomoval, nakolik je jeho životní styl energeticky náročný a zda je ochoten ze svých nároků ustoupit, a tak snížit svůj podíl na rostoucí zátěži naší planety, neboť platí, čím méně energie lidé spotřebují ve všech jejích podobách, tím méně energie je třeba vyrobit a tím méně je negativně ovlivněno životní prostředí. Začít teď hned u sebe doma i mimo domov, je hlavní možná cesta k potřebné změně.

Příloha ke stažení

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag