1/2024

Moravskoslezský kraj pomůže obcím připravit se na zákaz skládkování

| autor: Moravskoslezský kraj0

Moravskoslezský kraj pomůže obcím připravit se na zákaz skládkování

Od roku 2024 totiž nebude možné nevytříděný komunální odpad skládkovat a obce musí už teď hledat způsob, jak se odpadu zbavit a zároveň dodržet nový zákon.

Kraj proto nechal zpracovat odbornou studii, která analyzuje všechny možné způsoby zpracování odpadu a nabízí několik variant řešení.

„V prvé řadě se snažíme motivovat nejen občany, ale i výrobní společnosti, aby produkci odpadů snížili. Pak aby odpad také třídili.

Na podporu třídění vynakládáme ročně statisícové částky. Statistiky dokazují, že to má smysl, protože množství vytříděného odpadu v regionu roste.

V současné době v našem kraji recyklujeme 45 procent odpadu. Zavázali jsme se plnit evropské recyklační cíle a do roku 2035 recyklaci zvednout na 65 procent.

Je ale jasné, že i tak odpady budou a bude třeba s nimi nějak naložit,“uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že studie, kterou kraj nechal zpracovat, nabízí komplexní variantní řešení. Kromě snižování produkce směsného komunálního odpadu a třídění navrhuje i mechanicko-biologickou úpravu odpadu s následným využitím jeho složek, využívání zplyňovacích technologií nebo přímé energetické využívání.

„Samozřejmě existuje varianta snažit se směsný komunální odpad vyvážet mimo náš region. To ale není ta správná cesta.

Je společensky mnohem zodpovědnější si s vlastním odpadem poradit u nás. A hlavně s maximálním ohledem na životní prostředí,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Jedním z řešení je zřízení velkokapacitních třídících linek, které by navazovaly na současný systém sběru komunálních odpadů. V budoucnu by na ně mohl směřovat téměř všechen odpad z kraje.

Díky sofistikovaným technologiím by se strojově odseparoval recyklovatelný odpad, biologicky rozložitelný odpad, materiál vhodný pro výrobu alternativního paliva. To by směřovalo do energetických zdrojů jako náhrada za uhlí.

Vznikla by tak příležitost pro modernizaci energetických zdrojů a pro využívání nejlepších možných technik, čímž by se podařilo snížit emise.

„Je ovšem nutné si uvědomit, že vytřídění využitelných složek není beze zbytku. Materiál, se kterým už skutečně nelze nic udělat, se prostě musí spálit. Spalovny jsou odzkoušené a využívané všude ve světě. Bez nich se v našem kraji neobejdeme.

Musíme si ovšem pohlídat, aby byly veškeré provozy moderní a šetrné k životnímu prostředí. Vedení kraje je striktně proti byť sebemenšímu navýšení emisí. Nepřipustíme vypouštění ani gramu škodlivin navíc. Nejmodernější technologie a kompenzační opatření provozů to musí zajistit.

Takže všechna tvrzení, která se v posledních týdnech v médiích objevují, jsou nepravdivá. Nechystáme se stavět obří spalovny a neplánujeme udělat z našeho kraje popelnici,“ zdůraznil hejtman kraje Ivo Vondráka dodal, že ať už podobná tvrzení vycházejí z neznalosti problematiky, nebo mají z jakýchkoliv důvodů manipulovat veřejné mínění, jsou smyšlená a lživá.

Zajímavou možností, jak s odpady nakládat, je i využívání plazmových technologií. „Náš kraj inovace podporuje, v používání nejmodernějších možných technologií vidíme budoucnost.

Plazmové zplyňování by jistě bylo velmi zajímavým doplněním systému nakládání s odpady v kraji, pochybnost však vyvolávají téměř nulové reference ve světě pro využití této technologie na zpracování směsného komunálního odpadu.

Bez potřebných referencí nelze vyloučit možná rizika provozu,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že plazmová technologie by navíc byla s největší pravděpodobností velkokapacitní a zpracovávala by odpad i z jiných regionů.

„Už v minulosti jsme deklarovali, že jsme důrazně proti tomu, aby se k nám do kraje vozil k odstranění cizí odpad,“připomněl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Změna systému si vyžádá nemalé investice. „Skládkování je samozřejmě úplně nejlevnějším způsobem, jak s odpady naložit. Odpadů ale neubývá a je nemožné dopustit, aby se nám z kraje stalo jedno velké smetiště.

Blížící se zákaz skládkování je prostě nutný a obce se k novým pravidlům budou muset postavit čelem. Studie, kterou jsme nechali zpracovat, určitě pomůže řešení najít a Moravskoslezský kraj obce podpoří i v budoucnu,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP