1/2024

Monitoring průmyslové ekologie | 29. 6. - 5. 7. 2024

| autor: redakce0

Monitoring
zdroj: Pixabay

Služba pro předplatitele.

MONITORING 29. 6. – 1. 7. 2024

Odpady:

Nekonečný příběh skládkování: Čeká plastové obaly od nebezpečných látek skládka, spalovna nebo recyklace?
| Komunalniekologie.cz |
Plastové i kovové obaly od nebezpečných látek se stále ve velkém skládkují, kapacity spaloven jsou nedostatečné a většina z nich se nyní využívá pro pálení zdravotnických odpadů. Přicházíme tím však o velkou část zajímavých materiálů pro recyklaci.

Lucie Kubesa: Zálohování nápojových obalů „na tapetě“ nejen ve sněmovně
| Ekolist.cz |
Novela zákona, kterou připravuje Ministerstvo životního prostředí, a po jejímž schválení má být nastaven systém zálohování nápojových PETek a plechovek od nápojů, budí emoce zjevně napříč politickým spektrem. Je však třeba se zabývat tím, jak moc jde o obyčejnou opoziční revoltu, bez hlubší znalosti reality, a jaká jsou odborná stanoviska.

Energetika:

Firmy z energeticky náročných odvětví mohou do konce září žádat o finanční podporu
| Prumyslovaekologie.cz |
Vláda schválila finanční kompenzace pro energeticky náročná odvětví ve výši 2,15 miliardy Kč. Kvůli vysokým nákladům na emise skleníkových plynů by jinak těmto firmám mohlo hrozit, že budou nuceni přesunout svou výrobu do zahraničí.

Největší konference zaměřená na podporu rozvoje vodíkového hospodářství míří do Karlových Varů
| Komunalniekologie.cz |
V Karlových Varech se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskuteční 3. ročník největší konference zaměřené na podporu rozvoje vodíkového hospodářství v České republice s názvem H2 Fórum: Na vodíku záleží. Na konferenci pořádané Karlovarským krajem ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o., vystoupí nejvýznamnější osobnosti a odborníci, kteří v prostorách Císařských lázní povedou ve dnech 10. a 11. září 2024 diskusi o současnosti i budoucnosti vodíku.

Zlínský kraj ušetřil díky zastropovaným cenám energií 300 milionů korun
| Komunalniekologie.cz |
Zlínský kraj dosáhl v období tříleté energetické krize významných úspor díky zastropovaným cenám energií. Ušetřil díky tomu celkem 124 milionů korun za elektřinu a 176 milionů za zemní plyn oproti běžným cenám na trhu v letech 2022-2024, za které nakupovaly ostatní kraje. Zlínský kraj je jediným, který má zafixované ceny energií do konce roku 2024. Na další dvouleté období už má ceny vysoutěžené.

V Evropě je v provozu 37 terminálů na LNG, Česko využívá nizozemský Eemshaven
| Oenergetice.cz |
Vybrané údaje o terminálech na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Evropě (v severoněmeckém Stade poblíž Hamburku začala výstavba nového pevninského terminálu pro zpracování a další transport LNG, ve kterém bude mít kapacitu i Česko):

Podíl investic do energetiky u domácností se zvyšuje, ČR jde s trendem
| Oenergetice.cz |
Dle zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) se od roku 2015 zdvojnásobil podíl investic ze strany koncových spotřebitelů do energetických řešení, jako jsou střešní solární elektrárny nebo tepelná čerpadla. V energetice tak čím dál více roste role koncových uživatelů nejen v oblasti úspor, ale také výroby energie. Rostoucí trend investic do energetických řešení je zřejmý i u českých firem a domácností.

Před 30 lety byla ukončena těžba černého uhlí na území města Ostravy
| Oenergetice.cz |
Před 30 lety, 30. června 1994, vyjel z podzemí ostravského Dolu Odra poslední vozík s uhlím a po 212 letech tak skončila těžba černého uhlí na území města Ostravy. Již v roce 1991 skončilo dobývání uhlí v Dole Jan Šverma, v roce 1992 se přestalo těžit v Dole Ostrava a v roce 1993 v Dole Heřmanice. V roce 1990, před začátkem útlumu těžby, pracovalo v těchto ostravských šachtách téměř 20.000 lidí.

EU finančně podpoří vývoj paliva pro reaktory VVER-440, které provozuje i ČEZ
| Oenergetice.cz |
Evropská unie přispěje 10 milionů euro (cca 249 mil. Kč) z programu Euratom Research and Training Programme na „rychlý a bezpečný vývoj a nasazení evropského palivového řešení“ pro reaktory VVER. Palivo vyvine a dodá společnost Framatome.

Voda:

Čistírny odpadních vod čeká cesta k energetické nezávislosti. Nebude snadná ani levná
| Komunalniekologie.cz |
Vrámci revize směrnice městských odpadních vod budou muset vodohospodáři nově řešit i vlastní energetickou efektivitu. A jako vše, co je s touto revizí spojené, to nebude levná záležitost.

Jihomoravský kraj podporuje zadržování vody v krajině a zvyšování zásob spodních vod
| Komunalniekologie.cz |
Revitalizace vodních toků Svratky, Šatavy a Litavy na území Regionu Židlochovicko a podpora obcí v přípravě adaptačních krajinotvorných opatření. Cíl projektu, který má napomoct k obnově přírodních biotopů, podpoře druhové rozmanitosti nebo přípravě na případné povodně.

Seina je měsíc před olympijskými hrami znečištěná fekálními bakteriemi
| Nase-voda.cz |
Voda v řece Seině v centru Paříže je měsíc před začátkem olympijských her příliš znečištěná. Ukázaly to výsledky měření z minulého týdne, které zveřejnila pařížská prefektura. Podle úřadu se kvalita vody výrazně snížila kvůli silným dešťům, chladnějšímu počasí a menšímu slunečnímu svitu.

Povodí Moravy řeší následky povodní na Přerovsku i Olomoucku
| Nase-voda.cz |
V posledních dnech přesáhly srážkové úhrny za 24 hodin na některých místech 40 mm/24 hod. To vedlo v kombinaci s vysokým nasycením půdy k významnému povrchovému odtoku a tím k tzv. bleskovým povodním, a to i v místech, kde se takové jevy obvykle nevyskytují.

Na Jihlavsku letos vodohospodáři prodlouží tok Jihlávky v Prostředkovicích
| Ekolist.cz |
Na Jihlavsku vodohospodáři do listopadu upraví koryto Jihlávky v Prostředkovicích. Tok říčky pak bude o třetinu delší, aby voda odtékala z krajiny pomaleji. Vytvoří u ní místo s pozvolným přístupem k vodě, kde si lidé budou moci odpočinout. Na rozdíl od jiných obcí jsou v Prostředkovicích tyto úpravy možné díky tomu, že tam k říčnímu toku nezasahuje zástavba, sdělil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Akce za 1,6 milionu korun je financovaná z evropských fondů.

Podvodním dronem zkontrolovali v Plzni vodní rostliny v Seneckém rybníku
| Ekolist.cz |
Podvodní dron pomáhá správcům plzeňských rybníků zjišťovat stav vodních rostlin. S pomocí městské organizace Drony SIT kontrolovali Senecký rybník. S malou ponorkou prozkoumali výskyt a druhové složení vodní vegetace, jejíž vyvážený stav je spolu s optimálním nasazením ryb důležitý pro dobrou kvalitu vody ke koupání.

Vodní nádrže obnovily v Beskydech Lesy České republiky
| Enviweb.cz |
Rozsáhlou rekonstrukci dvou beskydských vodních nádrží Provazné horní a Provazné dolní a dvou dalších zásobních dokončily Lesy České republiky v rámci podnikového programu Vracíme vodu lesu. Stavba za osm milionů korun spolufinancovaná Ministerstvem zemědělství trvala dva roky.

Příroda a ekologie:

Ochránci přírody vrací krajině u Milovic její původní krásu
| Nase-voda.cz |
Česká republika zatím dělá velmi málo k odstranění následků působení sovětské armády v přírodních lokalitách. Ochranářská společnost Česká krajina to uvedla v souvislosti s výročím odchodu sovětské armády z bývalého vojenského prostoru Milovice, které připadá na neděli 30. června.

V Českém Švýcarsku se budou konat vycházky se strážci a odborníky
| Ekolist.cz |
Strážci a odborníci připravili komentované vycházky po různých místech národního parku České Švýcarsko. První cestu mohlii zájemci absolvovat v sobotu s geologem Jakubem Šafránkem po vyhlídkách v Jetřichovicích. Termíny včetně náročnosti jednotlivých komentovaných výletů zveřejnila na webových stránkách správa rezervace.

Udržovat pole, která nic nenesou? Zelenou perlu za rok 2023 získal ekonom Štěpán Křeček
| Ekolist.cz |
Čtenáři Ekolistu měli možnost hlasovat ve 29. ročníku ankety o antiekologický výrok Zelená perla, kterou vyhlašují Děti Země – Brno. Jejím účelem je upozornit na autorky a autory výroků, kteří znevažují či dokonce odmítají důležitost ochrany životního prostředí a ekologické činnosti. Anketu vyhrál Štěpán Křeček, hlavní ekonom ve společnosti BH Securities a člen poradního sboru předsedy české vlády Petra Fialy.

Čeští vědci zpochybnili výpočty, podle kterých se určuje biologická rozmanitost
| Enviweb.cz |
Čeští vědci zpochybnili správnost výpočtů, podle kterých se určuje biologická rozmanitost a stavy populací různých obratlovců. Metody výpočtů, které obsahují podle expertů odchylky, využívá mezinárodní index (The Living Planet Index, LPI), jenž bývá mnohdy citován médii i odborníky. Češi ve své studii uvádějí, že index trpí několika matematickými a statistickými problémy. Kupříkladu vyvracejí tvrzení indexu, že populace obratlovců poklesly od roku 1970 o 70 procent. ČTK o tom informoval mluvčí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (PřF UK) Michal Andrle.

Konference Ekoučitel na téma udržitelnosti měla bohatý program
| Enviweb.cz |
O vzdělávání dětí se hodně hovoří - o obsahu, o formě... Ale nejdůležitějším článkem je učitel, který zaujme, nadchne a nezapomenutelně vybaví svoje žáky pro život! Podpora a poskytnutí potřebných informací je jeden z nejdůležitějších úkolů Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který spolu s ECOCHEESE organizačně řídíme. Na dílčích projektech se pak podílejí další společnosti, ale důležitý je grunt. A o tom by učitelé mohli vyprávět! Děkujeme našim Ekoučitelům a za uspořádání konference Recyklohraní aneb Ukliďme si svět na důležité téma!

Ovzduší a klima:

Extrémy počasí se mohou stát pravidlem. Pardubický kraj řeší opatření proti změnám klimatu
| Komunalniekologie.cz |
Role Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU) v rámci řešení klimatických změn a návrhů opatření v povodí jednotlivých potoků a řek. Hlavní téma jednání hejtmana Martina Netolického se zástupci ČHMU. Pardubický kraj se změnám klimatu na svém území věnuje prostřednictvím Institutu environmentálních výzkumů a aplikací (IEVA).

Věda a výzkum:

Unikátní nástroj pro hodnocení dysgrafie vyvinuli vědci z AV ČR a FEKT VUT
| Vedavyzkum.cz |
Ve spolupráci Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a firmou Propsyco s.r.o byla vyvinuta unikátní diagnostická metoda pro objektivní hodnocení vývojové dysgrafie. Odborníkům ze školských poradenských zařízení a pracovišť pomůže s diagnostikou a hodnocením poruch psaní u dětí mladšího školního věku.

Ondřej Šteffl: Středobodem našeho výzkumu je zvídavost
| Vedavyzkum.cz |
Konec školního roku přináší některým dětem radost, některým obavy z vysvědčení. Jak by se měly proměnit naše školy, aby u dětí neklesala po nástupu do školy zvídavost? Lze odpovědi na tuto otázku podložit výzkumem? I tomu se věnuje nová výzkumná skupina Scio Research. V rozhovoru zakladatel společnosti Scio Ondřej Šteffl popisuje smysl výzkumné skupiny, spolupráci s veřejnými výzkumnými organizacemi a odpovídá i na otázku, jak reagovat na vysvědčení.

Athanasios Markos: Vyvíjíme novou chemii pro pochopení biologie
| Vedavyzkum.cz |
Když se řekne chemie, mnoho lidí si představí laboratorní přípravu chemických látek za toxických podmínek. Mladý vědec Athanasios Markos, který je čerstvým držitelem startup grantu Nadace Experientia, však chce ve svém výzkumu tvořit molekuly, aniž by narušoval přirozené fungování živých systémů.

Frustrované molekuly
| Vedavyzkum.cz |
Objev, který neunikl pozornosti nobelisty, postdoktorandský pobyt na Stanfordu, zavedení dvou nových fyzikálních veličin a ambiciózní vize. Martin Srnec toho má za sebou hodně. Jak nyní využije štědrou Akademickou prémii?

Lesnictví a zemědělství:

Státní pozemkový úřad zvýšil pachtovné u státní půdy
| Nase-voda.cz |
Státní pozemkový úřad (SPÚ) po 10 letech přistupuje k navýšení pachtovného u zemědělských nemovitostí státu. Nově tak uzavírá pachtovní a nájemní smlouvy s aktualizovanou procentuální sazbou ve výši určené dle zemědělských výrobních oblastí, a to z průměrné úřední ceny pozemků v daném katastrálním území.

Dánsko uvalí zelenou daň na chovy krav a prasat, které jsou zdrojem emisí
| Enviweb.cz |
Dánsko uvalí zelenou daň na chovy prasat či krav, které jsou významným zdrojem emisí skleníkových plynů. Podle agentury AP to dnes oznámil ministr pro daně Jeppe Bruus. Daň, kterou dánský stát začne vybírat v roce 2030, je součástí dohody mezi vládou a zemědělskými svazy.

Napříč:

Průzkum zájmu o podporu formou finančních nástrojů v opatřeních oběhového hospodářství v OPŽP 21+
| Prumyslovaekologie.cz |
Pomozte efektivně nastavit finanční nástroj, který bude podporovat efektivní přechod na oběhové hospodářství. Vaše zkušenosti a očekávání následně budou promítnuty pro nastavení efektivní podpory projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2021-2027.

Další miliarda korun podpoří renovace škol, nemocnic a dalších veřejných budov
| Prumyslovaekologie.cz |
Školy, sportoviště, nemocnice, úřady a mnohé další veřejné budovy budou energeticky úspornější. Pomůže jim v tom nová dotační výzva financovaná z Národního plánu obnovy. O peníze na důkladné renovace svých budov mohou žádat obce, města a další veřejné subjekty od 1. července 2024. Celkově je pro tuto výzvu vyhrazena 1 miliarda korun.

Sedmá generace 3/2024: Práva přírodě!
| Enviweb.cz |
Co chce globální hnutí za práva přírody? Může ledovec kandidovat na prezidenta? Jak nebezpečná je eko-novinařina? Kde v Indii drží ženy kasu? Střelit, nebo vyfotit? Jak Praha ne/čelí klimatické krizi? Proč se potřebujeme pobavit o sexu? Proč zelená Valencie dočasně černá? Koho zachraňuje Farma Naděje? Proč obce nechtějí hlubinné úložiště? Jak fungují komunitní kurníky? Čím prospívá Cyrkl? Proč mizí strnad luční?

MONITORING 2. 7. 2024

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA