Studie EN

Monitoring průmyslové ekologie | 2. - 8. 4. 2021

| autor: redakce0

Monitoring
zdroj: Pixabay

Služba pro předplatitele.

MONITORING 2. - 5. 4. 2021

Ekologie:

Nové trendy v zemědělství
| Komunalniekologie.cz |
Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček jednal v závěru března se zástupci zemědělských subjektů hospodařících v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov a řediteli Školního statku Humpolec i České zemědělské akademie v Humpolci.

Lokalita u obce Skalička je dle zoologa unikátní, preferuje tam suchý poldr
| Nase-voda.cz |
Řada druhů bezobratlých živočichů, ohrožené druhy pavouků či ptáci se vyskytují u obce Skalička na Přerovsku, která leží u řeky Bečvy. Lokalita je z přírodovědného hlediska naprosto unikátní, sdělil ČTK v tiskové zprávě Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně zoolog a vedoucí jeho přírodovědného oddělení Dušan Trávníček.

Vědci poodhalili příčinu dlouhověkosti zvlášních hlodavců. Díky získané imunitě zdravě stárnou a jsou odolní vůči rakovině
| Ekolist.cz |
Tým, jehož součástí jsou výzkumníci z Česka, zřejmě přišel na příčinu neobvyklé dlouhověkosti slepce galilejského (Spalax Galili). Vědci zjistili, že hlodavec má zvláštní uspořádání tzv. získané imunity. Kvůli tomu zvíře pravděpodobně zdravě stárne a je odolné vůči rakovině, uvedla mluvčí Masarykovy univerzity (MU) Ester Jarour.

Ocenění Blanický rytíř získal potomek šlechtického rodu Zdeněk Sternberg
| Ekolist.cz |
Ocenění Blanický rytíř pro lidi, kteří se zasloužili o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka, získal in memoriam potomek významného českého hraběcího rodu Zdeněk Sternberg. Dalšími oceněnými jsou Jaroslav Kadlec z Prahy a Votic a Miluše Slunečková z Vlašimi, informoval ČTK Jiří Pavelka z Českého svazu ochránců přírody.

Vědci přišli na způsob, jak zvýšit produkci palmového oleje, aniž by docházelo k ničení deštných pralesů
| Ekolist.cz |
Podle mnoha odhadů je palmový olej zhruba v polovině produktů, které si běžně kupujeme v supermarketu a v současnosti je to nejpoužívanější olej na světě. Poptávka po palmovém oleji stále roste. Tomu, jak zabránit dalšímu rozšiřování plantáží s palmou olejnou a ničení vzácných ekosystémů deštných pralesů, se věnovali vědci z University of Nebraska, Lincoln.

Motýlů ubývá také kvůli automobilové dopravě a průmyslu
| Ekolist.cz |
Za úbytkem motýlů lze vidět vliv automobilové dopravy a průmyslu, ale také zemědělství. Spíše než počet zastoupených druhů klesá počet jedinců, tedy kvantita motýlů v krajině, a to často velmi nápadně, uvedla Mendelova univerzita.

Lesy ČR revitalizovaly Borkovická blata. Opět se na nich má začít tvořit rašelina
| Ekolist.cz |
K zadržení vody v krajině i obnovení tvorby rašeliny na Borkovických blatech má vést právě dokončený projekt Lesů České republiky. Revitalizace jihočeského rašeliniště má kromě toho vytvořit i biotop lákavý pro vodomilné rostliny a živočichy, popsala mluvší podniku Eva Jouklová.

Asteroid, který vyhubil dinosaury, umožnil podle vědců vznik deštných pralesů
| Ekolist.cz |
Dopad yucatánského asteroidu, který před 66 miliony lety vedl k vyhubení dinosaurů, umožnil zrod deštných pralesů na planetě Zemi. Vyplývá to z vědecké studie, kterou zveřejnil časopis Science. Experti na základě studia fosilních pylových zrnek a listů z Kolumbie zjistili, že po dopadu kilometr široké skály se typ vegetace v jihoamerických tropických lesích dramaticky změnil.

Odpady:

Češi odevzdali k recyklaci 587 tun světelných zdrojů, zachránili tak před znečištěním 63 Máchových jezer
| Prumyslovaekologie.cz |
Domácnosti a firmy v loňském roce předaly k recyklaci 587 tun světelných zdrojů.„To představuje zhruba čtyři miliony kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení.

Jsme na cestě k oběhovému hospodářství?
| Prumyslovaekologie.cz |
Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pod záštitou poslance Františka Elfmarka uspořádal dne 16. února 2021 on-line seminář s názvem “Oběhové hospodářství III: Nová legislativa v praxi - jsme na cestě k oběhovému hospodářství?“.

Dobrovolníci uklízeli Moravský kras, jen poklic od kol našli přes 30
| Ekolist.cz |
Zhruba 50 dobrovolníků se zapojilo do úklidu Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras na Blanensku, který organizovala Agentura ochrany přírody a krajiny. Kvůli koronavirové pandemii byl úklid stejně jako loni omezený a chyběli školáci či skauti. Účastnily se především menší skupiny přátel nebo rodiny. Dobrovolníci nasbírali zhruba dva kontejnery odpadu, výrazně méně než před lety. Časté byly poklice od kol, řekl ČTK zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma.

Energie:

Náklady spojené s útlumem OKD mají do konce roku 2024 činit devět miliard korun
| Ceskenoviny.cz |
Náklady státního podniku Diamo spojené s útlumem těžby černého uhlí společností OKD mají do konce roku 2024 činit devět miliard korun. Peníze vydá stát ze státního rozpočtu. Vyplývá to z informace o stavu útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru, kterou v úterý dostane vláda. Částku tvoří mimo jiné náklady vynaložené v souvislosti s propouštěním nepotřebných zaměstnanců nebo náklady na zahlazování následků hornické činnosti.

Ve druhé německé aukci na odstavení uhelných elektráren uspěly 3 zdroje o výkonu 1,5 GW
| Oenergetice.cz |
Německý síťový regulátor BNA (Bundesnetzagentur) dle zahraničního portálu Montel uvedl, že ve druhém německém tendru na odstavení uhelných elektráren uspěly tři elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 1,5 GW. K finálnímu odstavení těchto tří zdrojů má dojít nejpozději k 8. prosinci letošního roku.

EDF vsází i na malé modulární reaktory, připravuje reaktor o výkonu 170 MWe
| Oenergetice.cz |
Ředitel divize pro nové jaderné zdroje společnosti EDF vidí na trhu obrovský potenciál pro malé modulární reaktory. Zejména v letech 2030 až 2040 bude podle něj řada zemí naléhavě shánět vhodná řešení, jak splnit svoje klimatické cíle.

Německo plánuje nahradit uhelné bloky spalováním lesů
| Oenergetice.cz |
Německo stále více uvažuje o podpoře přeměny uhelných elektráren na spalování biomasy. Následovalo by tak Velkou Británii, Dánsko a Holandsko, které dovážejí masy dřevní hmoty v podobě pelet a spalují je pro výrobu elektřiny. Evropská unie sice tuto produkci elektřiny považuje za bezemisní a čistou, reálně však jde o environmentální zločin.

Voda:

Polemika: Kdy se recyklace vody vyplatí a kdy už ne?
| Prumyslovaekologie.cz |
Každá recyklace má své limity. Týká se to i odpadní vody, kterou se v určitém okamžiku nevyplácí čistit, ať už z ekonomického nebo environmentálního hlediska.

Vláda probere analýzy ohledně zatopení jam na Ústecku
| Oenergetice.cz |
Nejvhodnějším zdrojem vody pro plnění zbytkových jam po těžbě hnědého uhlí v Ústeckém kraji je řeka Ohře. Uvádí to jedna ze studií o řešení situace v regionu, jejichž závěry se bude v úterý zabývat vláda. Budoucí jezero Libouš by se podle analýz mělo spojit s Nechranickou nádrží, která by tak měla zvětšený zásobní objem. Například pro zbytkovou jámu Vršany se ale nepodařilo nalézt udržitelné řešení pro stálou hladinu vody, trvalé čerpání vody do tohoto území je podle materiálu ekonomicky neudržitelné.

Na kanále Troja – Podbaba byly zahájeny práce na zvýšení dvou mostů
| Nase-voda.cz |
Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) zahájilo modernizaci dvou mostů na pražském plavebním kanále Troja – Podbaba. Most bývalé polní dráhy a silniční most využívaný pro obsluhu Ústřední čistírny odpadních vod budou v průběhu roku zvýšeny tak, aby pod nimi mohly proplout i sedm metrů vysoké lodě.

Jak (ne)hospodařit v rybničních rezervacích
| Ekolist.cz |
Rybníky v přírodních rezervacích mají sloužit jako útočiště pro ohrožené druhy vodního hmyzu, obojživelníků, ptáků ale i některých druhů ryb, např. slunky či karasy obecné. Na takových lokalitách by mělo být rybniční hospodaření přizpůsobeno a podřazeno ochraně přírody. Rybí obsádky by měly být menší než na klasických produkčních rybnících a manipulace s vodou a její kvalita by měly respektovat nároky přítomných chráněných druhů. Často zde proto probíhá vyplácení tzv. kompenzací, tedy ztrát ušlého zisku hospodařícímu subjektu. Na papíře to vypadá skvěle, realita ale bohužel často pokulhává. Pojďme se podívat na několik aktuálních případů.

Ovzduší:

Příklady dobré praxe: Vídeň jako vzorové město v ochraně klimatu
| Komunalniekologie.cz |
Méně asfaltu a více zeleně. To je cílem nové iniciativy vídeňské radnice. Obyvatelé rakouské metropole mohou do poloviny května jednoduchou formou zasílat vlastní nápady na ozelenění veřejných prostor. Nejlepší návrhy k realizaci vybere radnice i veřejnost.

Netflix, rok 2022: Uhlíková neutralita tvrdě dopadne na filmové štáby
| e15.cz |
Americká streamovací služba Netflix zamýšlí už před koncem příštího roku dosáhnout uhlíkové neutrality. Na její nový cíl upozornil deník Financial Times. Změna se citelně projeví především ve způsobu natáčení filmů a seriálů. Nejvíce škodlivých emisí primárně produkují natáčecí štáby, jak odhalila studie, kterou si dal vypracovat Britský filmový institut.

Napříč:

Školy se připravují na výuku BIM. Od září 2022 bude povinná pro střední školy stavební
| Prumyslovaekologie.cz |
Metoda BIM pomalu proniká do výuky středních škol stavebního zaměření. Nejpozději od září roku 2022 jim její zařazení ostatně ukládají také rámcové vzdělávací programy platné od podzimu loňského roku. Změny čekají také studijní programy technických vysokých škol, které již informační modelování vyučují.

Česko-bavorská spolupráce na projektu 5G koridor Mnichov - Praha začíná
| Prumyslovaekologie.cz |
Vědci a výzkumníci z Česka i Bavorska na prvním virtuálním workshopu v rámci českého-bavorského projektu „5G koridor Mnichov - Praha“ zahájili spolupráci v oblasti eHealth.

Kraj hledá cestu podpory pro brownfieldy
| Komunalniekologie.cz |
Lokality brownfieldů skýtají velký potenciál dalšího rozvoje, což si uvědomuje i Pardubický kraj. Na svém pondělním jednání se problematikou zabývala krajská rada.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy