1/2024

Monitoring průmyslové ekologie | 15. - 21. 6. 2024

| autor: redakce0

Monitoring
zdroj: Pixabay

Služba pro předplatitele.

MONITORING 15. - 17. 6. 2024

Legislativa:

Novela zákona o ochraně přírody a krajiny posouvá ochranu stromů na lepší úroveň
| Enviweb.cz |
Současné znění paragrafů týkajících se ochrany dřevin rostoucích mimo les už neodpovídá aktuálním odborným zlostem ani společenskému významu stromů v naší krajině a sídlech. Mění se klima a význam stromů pro zmírňování dopadu klimatické změny je zásadní.

Energetika:

Vodík jako klíčový prvek energetické transformace
| Komunalniekologie.cz |
Vodík má potenciál významně přispět k dosažení klimatické neutrality v průmyslu, energetice a dopravě. Klíčové výzvy pro jeho širší využití zahrnují rozsáhlé investice do infrastruktury, vývoj nových technologií a dostupnost čistého vodíku za přijatelnou cenu. Pro úspěšné zavádění vodíku do energetického mixu je zásadní spolupráce mezi různými sektory a mezinárodní spolupráce. I z tohoto důvodu se v červnu 2024 sešla přeshraniční pracovní skupina Energie Jihočeský kraj – Horní Rakousko a věnovala se tomuto tématu.

MPO podpoří výstavbu větrných elektráren, připraveny jsou tři miliardy korun
| Tretiruka.cz |
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. výzvu aktivity Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva je primárně určena na výstavbu větrných elektráren. Na jeden podnik nebo projekt lze získat přibližně až 750 milionů korun. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 28. 6. 2024 do 31. 10. 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+.

Švédsko zamítlo výstavbu podmořského elektrického napojení na Německo
| Oenergetice.cz |
Švédská vláda zamítla žádost o vybudování nového podmořského elektrického spojení mezi Švédskem a Německem. Stockholm to podle agentury Reuters dnes zdůvodnil tím, že německý trh s elektřinou není dostatečně efektivní.

Rakousko chce do roku 2040 navýšit výrobu ze solárů na více než šestinásobek
| Oenergetice.cz |
Rakousko představilo ve čtvrtek prostřednictvím své ministryně Leonore Gewesslerové, pod kterou spadá energetický sektor, nový cíl pro fotovoltaické elektrárny (FVE). Jejich výroba má do roku 2040 vzrůst více než šestinásobně na cílových 41 TWh/rok. Ekonomická proveditelnost tohoto cíle se však teprve má prověřit.

Stavba prototypu finského modulárního reaktoru pro teplárenství začne příští rok
| Oenergetice.cz |
Finský malý modulární reaktor LDR-50, určený pro centrální vytápění, čeká v příštím roce důležitý milník. Společnost Steady Energy zahájí stavbu prototypu zařízení v jedné ze tří vytipovaných lokalit. Na rozdíl od skutečného bloku nebude zdrojem jaderné palivo, ale elektřina. Zahájení výstavby skutečného malého rektoru s tepelným výkonem 50 MW je v plánu pro rok 2028, hotový má být v roce 2030.

Voda:

KHP radí v napouštění bazénů z vlastní vodovodní přípojky
| Nase-voda.cz |
Královéhradecká provozní, a.s. (KHP) sděluje svým zákazníkům, že pro napouštění bazénů cisternou byla zrušena doprava do 10 km zdarma a doporučuje postup, jakým si lze napustit bazén svépomocí.

Voda v Seině je necelé dva měsíce před olympijskými soutěžemi znečištěná
| Ekolist.cz |
Voda v Seině má necelé dva měsíce před startem olympijských her v Paříži zvýšené hodnoty bakterie e.coli. Vyplývá to ze zprávy organizace Eau de Paris, jež se monitorováním vody zabývá. V Seině mají během olympijských her plavat o medaile triatlonisté a dálkoví plavci.

Upravený systém opatření na brněnské nádrži funguje efektivně
| Enviweb.cz |
Změna systému aerace a zvýšení počtu míchacích věží se prozatím osvědčuje na výbornou. Opatření k udržení kvality vody a rovnovážného stavu byla letos spuštěna již 15. dubna a doposud provedené kontroly hodnotí kvalitu vody ve všech koupacích místech v nádrži známkou číslo 1, tedy jako vodu vhodnou ke koupání.

Klima a ovzduší:

Mapa republiky v Krkonoších odtála 6. června, zhruba o měsíc dříve než loni
| Enviweb.cz |
V Krkonoších na úbočí Studniční hory zmizelo sněhové pole známé jako Mapa republiky. Je to místo, kde se sníh ve větším rozsahu drží nejdéle v celém Česku. Sněhové pole odtálo 6. června, zhruba o měsíc dříve než loni, řekl dnes ČTK mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Loni sněhové pole roztálo 8. července.

Příroda a ekologie:

MŽP uspořádalo seminář o národních parcích a CHKO
| Nase-voda.cz |
Nejen pro ochranu vzácných druhů rostlin i živočichů, ale také pro pestrou a zdravou krajinu, která je odolnější vůči extrémům způsobovaným změnou klimatu, je klíčová ochrana přírody na rozsáhlejším území. Právě takovou představují čtyři národní parky a dvacet šest chráněných krajinných oblastí, které dnes v České republice fungují.

V Dolních Věstonicích otevřel nový Dům přírody Pálava
| Ekolist.cz |
V Dolních Věstonicích na Břeclavsku mají Dům přírody Pálava, který vznikl opravou a dostavbou bývalého archeologického muzea. Je patnáctým takovým návštěvnickým střediskem, uvedl ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Letos samečky, příští rok samičky. Ochránci přírody vrací do krkonošské přírody ohrožený motýlí druh
| Ekolist.cz |
Ochránci přírody ve středu v Krkonoších vypustili do volné přírody přes 50 jedinců kriticky ohroženého druhu motýla jasoně červenookého. Je to o rok později, než předpokládali. Informuje o tom David Číp z Mezinárodní ochranářské skupiny JARO. Vypuštění jasoně červenookého do volné přírody předcházela úprava vybraného a nezveřejněného místa tak, aby motýlu, kterému hrozí vyhynutí v ČR i v zahraničí, vyhovovala.

Geologický den se blíží - na co se můžete těšit?
| Enviweb.cz |
Již za necelé dva týdny se opět otevře brána České geologické služby v bývalém Ústavu slepců na pražském Klárově při příležitosti konání Geologického dne. Přípravy jsou ale již několik měsíců v plném proudu a tak vám můžeme nyní prozradit, co na návštěvníky čeká.

Odpady a recyklace:

Václav Král: Míra vytřídění PET lahví se zvyšuje velmi pomalu
| Prumyslovaekologie.cz |
Novela obalového zákona, konkrétně část, kterou se pokouší zavést povinné zálohování PET lahví a plechovek naráží mimo jiné na odpor obcí a měst. Stávající systém považují za dostatečný a po zefektivnění úplně dostačující a cíle naplňující.

Obce a bioopdad: Podcast 1. díl. Bioodpad do SKO nepatří
| Komunalniekologie.cz |
V prvním díle série podcastů s názvem Obce a bioodpad se rozhovoří Milan Havel z Arniky o mnoha aspektech nakládání s bioodpadem jak v obcích tak v domácnostech.

Kopřivničané získali ocenění za třídění odpadu
| Komunalniekologie.cz |
Kopřivnice patří mezi nejlepší města v kraji v třídění komunálního odpadu! Potvrdily to výsledky soutěže O keramickou popelnici, v níž Kopřivnice obsadila krásné třetí místo v kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel. Cenu převzal v závěru minulého týdne místostarosta Stanislav Šimíček, který má v gesci oblast životního prostředí.

Proběhlo veřejné projednání ke spalovně v Písku, jedné ze čtyř v Jihočeském kraji
| Enviweb.cz |
Kapacita všech čtyř spaloven dalece přesahuje produkci směsných komunálních odpadů v kraji, v současnosti i v budoucnosti, na základě trendů a předpokladů Ministerstva životního prostředí. Hrozící nedostatek odpadů ke spálení a téměř jistá nutnost dovážet v případě realizace všech čtyř projektů odpad i z dalších krajů, ne-li z ještě větší dálky, oznamovatele záměru, zdá se, příliš nezneklidňuje. A to ani tváří v tvář faktu, že svozové oblasti jihočeských spaloven uvedené v dokumentacích EIA se zcela absurdně překrývají (to platí například pro obec Milevsko). Závislost jihočeských tepláren, ve kterých jsou spalovny plánovány, na přísunu konstantního množství odpadů na léta dopředu navíc velmi pravděpodobně zablokuje jakékoli snahy o předcházení vzniku odpadů a podporu recyklace minimálně na území kraje.

Průmysl a obchod:

Ekonomická bezpečnost a realistický přístup ke klimatickým cílům. Ministr Síkela představil priority budoucí Komisi
| Prumyslovaekologie.cz |
Současné výzvy, které ovlivňují globální obchod, a role budoucí Evropské komise (EK) v rámci jejich řešení. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela vystoupil na konferenci Prague European Summit a představil klíčové priority, na které by se měla v oblasti hospodářství zaměřit budoucí EK. Ministr Síkela zdůraznil význam ekonomické bezpečnosti a realistického přístupu ke klimatickým cílům.

Lesnictví a zamědělství:

Nejlepší ekofarmou je letos Statek Winter z Vysokých Žibřidovic
| Ekolist.cz |
Nejlepší ekofarmou roku 2024 se stala rodinná firma Statek Winter z Vysokých Žibřidovic na Šumpersku, která se specializuje na chov skotu a prodej vyzrálého hovězího masa v kvalitě bio. Pořadatelé soutěže ocenili zodpovědný přístup majitelů farmy k chovaných zvířatům, krajině i zaměstnancům. Ocenění bude předáno 29. června na farmě ve Vysokých Žibřidovicích, uvedla manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Kateřina Urbánková.

Věda a výzkum:

Monokrystaly, antarktické řasy i hmyzožraví predátoři - L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ocenil české vědkyně různých specializací
| Enviweb.cz |
V 18. ročníku prestižního programu L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě porotu nejvíce zaujaly tři odbornice zaměřené na oblast fyziky a mikrobiální a systémové ekologie. Program se zaměřuje na podporu talentovaných vědkyň na začátku jejich badatelské dráhy a chce ocenit jejich práci, kterou perfektně odvádějí i přes náročné podmínky, jimž ženy ve vědeckém prostředí často čelí.

Martin Zach: Nestačí mi jenom sedět a teoretizovat
| Vedavyzkum.cz |
Jedním z letošních laureátů Prémie Otto Wichterleho, kterou každoročně uděluje Akademie věd ČR kvalitním mladým vědcům, je Martin Zach, který se zabývá filozofií vědy, zejména filozofickými otázkami imunologie. Absolvoval několik zahraničních stáží a své poznatky se snaží přenést do tuzemské vědy.

Jak se vyvíjí biodiverzita vodních toků? Odpovědi hledá výzkum hydrobiologů
| Vedavyzkum.cz |
Výzkum rozmanitosti druhů patří k zásadním tématům na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU. Představuje překvapivé výsledky výzkumů biodiverzity vodních toků v českém i evropském měřítku.

Umělá inteligence spolehlivěji odhalí zubní kaz
| Vedavyzkum.cz |
Před umělou inteligencí se zubní kaz neschová. Nejrozšířenější onemocnění, kterým trpí přibližně polovina světové populace, dokáže AI diagnostikovat z rentgenových snímků stejně efektivně jako zkušení zubní lékaři. Automatickou metodu detekce kazů založenou na hlubokém učení vyvinul tým složený z výzkumníků Fakulty elektrotechnické ČVUT a 1. lékařské fakulty UK.

Roman Hájek: Největší překážkou je myšlení lidí
| Vedavyzkum.cz |
Ostravská univerzita získala finanční dotaci 1,8 miliardy korun na podporu transformace a rozvoje regionu v oblasti inovací, vzdělávání, vědy a výzkumu. Zda je to moc nebo málo, jak umí vědci uvést výsledky svých výzkumů do praxe a jak se v Ostravě daří rozvíjet vědu, popsal hlavní řešitel projektu LERCO Roman Hájek.

Chemie:

Nový král mladých chemiků je z Plzně
| Prumyslovaekologie.cz |
Dvanáctý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků pro rok 2024 se stal Vít Peprný z 15. ZŠ Plzeň.

Napříč:

NO-DIG: Bezvýkopové technologie opět v září opanují Tábor
| Prumyslovaekologie.cz |
Bezvýkopové technologie – bez nich si v dnešní době už neumíme představit ani rekonstrukce, ani budování liniových staveb a především komunikací všech druhů a úrovní. Jejich vhodnou volbou může totiž investor ušetřit nemalé finanční prostředky. Bohužel to platí i naopak.

MONITORING 18. 6. 2024

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA