Reklama

16. 8. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MMR

MMR: O nízkoemisní vozidla je velký zájem

Provozovatelé veřejné dopravy získali těsně před prázdninami díky navýšení alokace výzvy na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel dalších 1,033 miliardy korun. Podpořeno tak bude i 13 náhradních projektů. Integrovaný regionální operační program (IROP) má vypsány další tři podobně zaměřené výzvy.

„Integrovaný regionální operační program má mnoho aktivit. Podpora nákupu vozidel pro veřejnou dopravu je jednou z nich. V právě probíhajících výzvách máme celkovou alokaci 10 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto výzvy jsou však vyhlášeny nejen na nízkoemisní a bezemisní vozidla, ale také na chodníky, cyklostezky, telematiku a terminály,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla registrovala celkem 37 projektových žádostí. Dotaci získalo třináct projektů v celkové výši 1,66 mld. Kč. V červenci 2017 došlo k navýšení alokace o 1,033 miliard korun, z nichž po splněních všech podmínek může dojít k financování dalších až třinácti náhradních projektů podle Obecných pravidel IROP.

Nyní je možné podávat žádosti o dotace v rámci následujících výzev integrovaných nástrojů:

  • č. 50 Udržitelná doprava – Integrované územní investice (ITI),
  • č. 51 Udržitelná doprava – Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a
  • č. 53 Udržitelná doprava – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD).

Jedná se o průběžné výzvy, které budou ukončeny 31. 12. 2019. U integrovaných výzev není maximální výše dotace na projekt stanovena.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372