1/2023

Ministr Richard Brabec věří v budoucnost centrálního zásobování teplem

| autor: Zdroj: Teplárenský zpravodaj Teplárna České Budějovice, a.s.| zdroj: Teplárenský zpravodaj Teplárna České Budějovice, a.s.0

Ministr Richard Brabec věří v budoucnost centrálního zásobování teplem

Ministr byl doprovázen náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje Pavlem Hrochem a primátorem Českých Budějovic Jiřím Svobodou.

Ministrovi byly představeny ekologické projekty teplárny, které významně přispěly ke zlepšení ovzduší ve městě a okolí. Byl rovněž seznámen s připravovanými strategickými investicemi, které jsou součástí dlouhodobé podnikatelské koncepce teplárny.

Je pro nás velkou ctí, že si vicepremiér našel v nabitém programu dost času na debatu o významných otázkách, které město i region aktuálně řeší,“  uvedl Václav Král, předseda představenstva teplárny.

Důležitým bodem diskuse se stalo energetické využívání komunálního odpadu od roku 2024, kdy už bude jeho skládkování v současné podobě zakázáno. S tím souvisí i nutnost dokončit novelu Zákona o odpadech a stanovit podmínky pro využití již nerecyklovatelných odpadů jako nízkoemisního paliva.

V Jihočeském kraji kapacity umožňující ekologické spalování odpadů a následné efektivní zpracování vyrobeného tepla a elektřiny zcela chybí. Město má ideální podmínky k využití tohoto lokálního paliva. Jeho teplárna bude připravena zužitkovat tento přirozený potenciál a optimalizovat tak i náklady na likvidaci odpadů.

„Jde o jeden z našich strategických projektů, jehož realizace se ale bez široké společenské podpory neobejde. Každé setkání zástupců vlády ČR, Jihočeského kraje a města je proto velice přínosné,“ dodal Václav Král.

Představitelé teplárny ministra také upozornili na silný legislativní tlak a rostoucí administrativní zátěž, které teplárenské podniky nyní čelí. V Česku i v Evropě se vytváří netržní, přeregulované a turbulentní prostředí, v němž se na úkor tradiční energetiky bohatě dotují tzv. obnovitelné zdroje, které však stále nejsou schopné fungující technologie zcela nahradit a jejichž celkový ekologický přínos je navíc mnohdy diskutabilní. 

Některé klíčové zákony naopak chybí a směřování energetiky je nepředvídatelné. Zpřísňování ekologizace provozů nebere konce a vyvolává obrovské náklady, jejichž užitek se stále zmenšuje.

Vedení teplárny se proto prostřednictvím ministra obrátilo dopisem na českou vládu, aby přispěla ke srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit.

Ministr přebírá dopis představenstva určený české vládě

V dopise, který mu předalo, pak shrnuje řadu opatření, která by pomohla k narovnání pokřiveného podnikatelského prostředí, k podpoře nových investic do rozvoje centrálního zásobování teplem, zlepšení služeb a k dalšímu využití možností vysokoúčinných zdrojů tepláren v oblastech stabilizace elektrických sítí nebo výpadků dodávek elektřiny při blackoutu.

Jedná se například o zavedení uhlíkové daně pro zařízení nezahrnutá do systému emisního obchodování či snížení DPH z dodávek tepla. Teplárenství by mělo také získat odpovídající podíl bezplatných emisních povolenek a podporu na výrobu kombinované elektřiny a tepla po roce 2020. Chybí také jednoznačný výklad Ministerstva životního prostředí k evropské směrnici o BREF/BAT.

Široký rozsah Bruselem stanovených emisních limitů pouze posiluje nepředvídatelnost rozhodnutí krajských úřadů, což v důsledku zpožďuje a prodražuje většinu investic do modernizací zdrojů.

Další diskutovanou oblastí byly nekalé „obchodní“ praktiky tzv. „šmejdů“, kteří matou dotčené instituce a účelově přesvědčují zákazníky o výhodnosti alternativních řešení lokální výroby energií po odpojení od centrálního systému zásobování teplem.

Budoucnost českobudějovické teplárny spočívá v diverzifikaci zdrojů, rozšíření palivového mixu, postupném snižování spotřeby hnědého uhlí, využívání lokálních paliv a snižování výrobních a distribučních ztrát, resp. zvyšování účinnosti vlastní výroby energií a jejich distribuce. 

Jedině tak lze snížit závislost hospodaření firmy na nepředvídatelných vnějších vlivech, zvýšit bezpečnost a zajistit spolehlivé dodávky energií zákazníkům a motivovat nové zaměstnance k práci v energetice.

Jako další krok vedoucí k naplnění této vize byl představen projekt na zahájení dodávek tepelné energie z horkovodu připravovaného společností ČEZ, který do města povede z Jaderné elektrárny Temelín.

Roční spotřeba hnědého uhlí tak klesne o přibližně 60 tisíc tun a tím i produkce emisí, odpadů a množství nakupovaných emisních povolenek. Kromě zlepšení životního prostředí dlouhodobý kontrakt s ČEZ přispěje i ke stabilizaci ceny tepla v krajském městě.

Na závěr návštěvy ministr Brabec podepsal pamětní list a při rozhovoru s novináři ocenil představené projekty. Uvedl, že věří v budoucnost centrálního zásobování teplem, které je jednou z hlavních priorit státní energetické koncepce v souladu se zájmy v oblasti ochrany ovzduší a klimatu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS