1/2024

Ministr Jan Mládek podepsal dohodu pro podporu investic do českých start-upů

| autor: Tisková zpráva MPO0

Ministr Jan Mládek podepsal dohodu pro podporu investic do českých start-upů

MPO na tyto účely vyčlenilo 40 mil. EUR z prostředků evropských strukturálních fondů, které dále doplní 10 mil. EUR ze zdrojů EIF a další zapojené prostředky soukromých investorů.

Iniciativa, kterou nyní spouštíme, představuje nový krok ve veřejné podpoře inovací v České Republice. Cílem je podpora českých start-upů v jejich přístupu ke kapitálovému financování svého rozvoje na tržních principech. Je důležité, že tato aktivita začíná fungovat ve spolupráci s Evropským investičním fondem, jehož rozsáhlé zkušenosti v této oblasti slibují úspěšnou implementaci.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vítá ochotu EIF nabídnout transfer know-how v oblasti podpory rizikového kapitálu českým institucím a přispět tak k přechodu k většímu využívání návratných finančních nástrojů v podpoře podnikání, včetně návazného projektu Národního inovačního fondu. Partnerství s EIF přináší pozitivní efekt i v podobě koinvestovaných prostředků, které efektivně doplní zdroje OP PIK,“ uvedl při podpisu dohody ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Jsme nadšeni z toho, že se Česká republika, reprezentovaná našimi partnery z MPO, rozhodla přidat k dalším zemím regionu a využít zkušeností EIF v poskytování rizikového kapitálu malým a středním podnikům v raných fázích rozvoje s velkým růstovým potenciálem.

Podpořen by tak měl být rozvoj celého národního ekosystému kapitálového financování firem. Český fond fondů ESIF je vynikajícím příkladem toho, jak může EIF koinvestovat společně se zdroji ze strukturálních fondů a tím přispět k jejich efektivnímu a účinnému využívání,“ dodal ředitel správy mandátů EIF Hubert Cottogni.

Slavnostního podpisu dohody se zúčastnil i vedoucí regionu střední Evropy EIF Piotr Stolowski.

Dohoda s EIF představuje první realizovaný finanční nástroj v ČR v současném programovém období evropských fondů a vůbec první realizovaný program investiční podpory start-upů. Nově zřizovaný fond bude poskytovat prostředky na investice tzv. rizikového kapitálu. EIF v roli jeho správce zajistí výběr manažerských týmů, resp. fondů rizikového kapitálu a akcelerátorů z trhu.

Tyto týmy budou zodpovědné za získání dalšího investičního kapitálu od soukromých spoluinvestorů a za výběr konečných příjemců, tedy českých start-upů, kterým poskytnou investice do kapitálu. Start-upy se tak dostanou do kontaktu pouze s profesionálními investičními týmy, nikoli se státními úředníky.

Podpora bude poskytována na tržním principu obvyklém při žádostech o investice u fondů rizikového kapitálu, nebude zatížena administrativou, spojenou s dotacemi. Cílem zapojení zdrojů MPO i EIF je přispět ke zvýšení nabídky rizikového kapitálu pro začínající subjekty, zvýšení počtu aktivních manažerských týmů v této oblasti a rozšíření povědomí o výhodách kapitálového financování pro začínající podnikatele.

ČR je v počtu investic do start-upů dlouhodobě na jednom z posledních míst v EU. Výběr manažerských týmů se uskuteční letos, výzva bude otevřená pro fondy rizikového kapitálu a akcelerátory.  Vybrané fondy by měly začít investovat od konce roku 2017.

Na aktivitu EIF naváže ve druhé polovině roku připravovaný Národní inovační fond, investiční společnost, a. s., který pilotně bude spravovat koinvestiční fond zaměřený na seedové projekty českých podnikatelů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA