2/2023

Ministr Jan Mládek: Máme první dvě notifikace pro obnovitelné zdroje

| autor: Tisková zpráva MPO0

Ministr Jan Mládek: Máme první dvě notifikace pro obnovitelné zdroje

"Pro jistotu celého trhu, regulátora i státní rozpočet to je velmi dobrá zpráva, vše jde podle oznámeného harmonogramu. Je také důležité říci, že Evropská komise znovu zopakovala, že si je vědoma potřeby ČR mít rozhodnutí pro takzvané staré obnovitelné zdroje, které byly uvedeny do provozu v letech 2006 až 2012, do konce září," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

"Dva programy, jež mají v České republice podpořit výrobu elektřiny z vodní energie a produkci tepla z bioplynu, splňují podle Evropské komise unijní pravidla pro státní podporu. V září 2015 oznámila Česká republika plán podpořit provozovatele malých vodních elektráren s výkonem do 10 MW. Na toto opatření chce vyčlenit celkem 218 milionů Kč," uvedla v tiskové zprávě Evropská komise.

V říjnu 2015 ČR ohlásila záměr podpořit bioplynové stanice s výkonem do 0,5 MW. Tato zařízení budou vyrábět teplo spalováním bioplynu, který bude z nejméně 70 % pocházet z vedlejších živočišných produktů, statkových hnojiv a biologicky rozložitelného odpadu. Na toto opatření je určeno celkem 522 milionů Kč.

"Komise opatření posoudila podle pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky ("pokyny"), které členským státům umožňují podpořit za určitých podmínek právě výrobu obnovitelné energie," uvedla dále EK.

V souladu s pokyny budou vodní elektrárny o výkonu přes 0,5 MW dostávat podporu formou příplatku k tržní ceně, kdežto zařízením s nižším výkonem budou vypláceny garantované výkupní ceny. Pokud jde o bioplynové stanice, bude mít podpora ve všech případech podobu pevného příplatku za vyrobené teplo.

Oba programy podpory minimalizují riziko, že bude v důsledku veřejného financování narušena hospodářská soutěž. Zajišťují totiž, aby uvedené platby nepřesahovaly minimum nutné k dosažení cílů programů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP