2/2023

Ministr Brabec v Bruselu jednal o obchodování s emisemi, odpadech či hodnocení států v aplikaci unijních zákonů o životním prostředí

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Ministr Brabec v Bruselu jednal o obchodování s emisemi, odpadech či hodnocení států v aplikaci un

Na jednání v Bruselu, kde Českou republiku zastupoval ministr Richard Brabec, zástupci evropské osmadvacítky diskutovali také o hodnocení Evropské komise k provádění unijních právních předpisů v oblasti životního prostředí (EIR) [1] či o plnění Akčního plánu pro oběhové hospodářství.

„Hlavním bodem jednání bylo nalézt shodu v otázce reformy evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS). Ten má i v dalších letech zajišťovat z pohledu nákladů efektivní snižování emisí CO2 a dalších skleníkových plynů v průmyslu a energetice.

Systém EU ETS má být hlavním nástrojem k dosažení klimatických cílů EU v intencích Pařížské klimatické dohody z roku 2015, kde se členské státy EU zavázaly snížit své emise nejméně o 40 % do roku 2030 v porovnání s rokem 1990,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Po roce a půl složitých vyjednávání se nakonec ministrům evropské osmadvacítky po celodenním úsilí podařilo najít shodu na základním nastavení a principech budoucího fungování systému EU ETS. Přijetím obecného přístupu Rady tak může začít jednání s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, který svou pozici k revizi EU ETS přijal na plenárním zasedání 15. února.

„Česká republika od začátku podporovala nastavení další fáze fungování EU ETS tak, aby byla zajištěna stabilita, efektivita, posílení a předvídatelnost systému. Smyslem je, aby zvolená opatření byla transparentní, jasná, administrativně nenáročná a zároveň odpovídajícím způsobem ochránila konkurenceschopnost evropského průmyslu,“ komentuje výsledky jednání ministr Brabec.

„Oceňuji, že se po roce a půl intenzivního vyjednávání nyní i za přispění České republiky podařilo dosáhnout obecného přístupu a vyslat tak pozitivní signál pro trh s emisními povolenkami i pro průmyslové podniky. Z pohledu ČR je důležité, že přijatý návrh obsahuje vedle posílení ETS zároveň opatření na ochranu našeho průmyslu. Dohodu se podařilo uzavřít nyní, kdy se celý balík nejvíce blíží pozici ČR,“ dodává ministr Brabec.

Pokud se podaří najít shodu s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, zahájí EK práci na navazujících právních předpisech a členské státy následně zapracují novou směrnici do své národní legislativy. Revidovaný systém EU ETS, zejména v oblasti bezplatné alokace povolenek, finančních mechanismů a celkového posílení efektivity systému, pak bude uplatňován především v příštím desetiletí, kdy systém vstoupí do svého 4. obchodovacího období (2021–2030).

V tomto období by se dle včera schváleného návrhu měl objem povolenek snižovat každý rok o 2,2 procenta. V nynějším obchodovacím období, které skončí v roce 2020, se počet vydávaných povolenek snižuje o 1,74 procenta za rok.

Ministři životního prostředí EU také diskutovali o výsledcích hodnocení Evropské komise, které se týká provádění evropské legislativy v oblasti životního prostředí v jednotlivých členských státech EU (EIR).

Toto hodnocení je novou iniciativou Evropské komise, která má za cíl zlepšit v zemích EU aplikaci evropských zákonů v oblasti ochrany životního prostředí. Komise bude každé dva roky vyhodnocovat situaci v jednotlivých státech, kterým bude u zjištěných mezer doporučovat zlepšení.

Letos 6. února EK zveřejnila první hodnocení všech členských zemí – tzv. „country reporty“ EIR. „Dle mého názoru může být toto hodnocení přínosné především výměnou zkušeností mezi členskými státy a přispět také k rozšíření povědomí o tématech týkajících se životního prostředí do dalších politik Evropské unie,“ dodává k tématu ministr Brabec.

EK při hodnocení aplikace evropské legislativy v ČR ocenila zejména dobře fungující monitorování přírodních stanovišť a ohrožených druhů, fungující systém rozšířené odpovědnosti výrobce ve sféře obalů a obalových odpadů a aktivitu při mezinárodních jednáních (úmluva o ohrožených druzích CITES). Hodnocení EK se zaměřuje dále např. na kvalitu ovzduší, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další oblasti.

„Co se týká kvality ovzduší, tak je to jedna z mých hlavních priorit. Rozjeli jsme kotlíkovou revoluci, v níž rozdělíme mezi občany na výměny starých neekologických kotlů celkem 9 miliard korun. Máme schválenou novelu zákona o ochraně ovzduší, která dává obcím do ruky účinný nástroj, jak vymáhat dodržování zákona tam, kde lidé v kotlích spalují nekvalitní palivo nebo dokonce odpady, čímž zamořují ovzduší jedovatými látkami.

V roce 2016 jsme vydali pro jednotlivé regiony v ČR programy zlepšování kvality ovzduší zahrnující konkrétní opatření do roku 2020 pro průmysl, dopravu, zemědělství ad. Co se týká EIA, máme v Poslanecké sněmovně novelu zákona, která přinese zásadní zjednodušení a zkrácení celého procesu nejméně o 45 dní.

Navíc se díky ní sníží také počet záměrů, až o několik tisíc ročně, které procesem nemusí projít, aniž by hrozilo poškození životního prostředí,“ shrnuje ministr Brabec.

Evropská komise na zasedání rovněž informovala o vyhodnocení plnění Akčního plánu pro oběhové hospodářství, které bylo zveřejněno 26. ledna 2017.

„Vítáme, že se Evropská komise kromě odpadového hospodářství zaměřuje i na další oblasti, které s oběhovým hospodářstvím souvisejí,“ uzavírá ministr Brabec. V tomto ohledu je pro ČR důležité zejména zveřejnění sdělení k energetickému využití odpadů, publikované v lednu tohoto roku.

Poznámky:

[1] Environmental Implementation Review (EIR) - Přezkum provádění právních předpisů a politik EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků. Více informací zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP