1/2024

Ministerstvo zemědělství zavádí novou dotaci pro snížení obsahu škodlivých látek v pitné vodě

| zdroj: MZe0

igor-oliyarnik-H19cP8uc-9c-unsplash
zdroj: unsplash.com

Ministerstvo zemědělství (MZe) přichystalo úpravy nařízení pro dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření a nařízení k podmíněnosti. Díky tomu bude nově podpořeno šetrné hospodaření v povodích vodárenských nádrží a sníží se znečištění vod pesticidy. Nařízení k podmíněnosti navíc umožní zemědělcům širší volbu při vyčleňování neprodukčních ploch. Materiály projednala vláda.

„Pesticidy nebo jejich rezidua v pitné vodě představují zdravotní riziko. Zavádíme proto dotaci pro omezení používání pesticidů na orné půdě, kde se používají především na ochranu rostlin. Dotace zemědělcům pomůže přizpůsobit se přísnějším požadavkům na hospodaření v těchto oblastech. Druhým nařízením reagujeme na současnou situaci v resortu, zemědělcům chceme usnadnit hospodaření tím, že využijeme výjimky, kterou letos umožnila Evropská komise pro vyčleňování neprodukčních ploch,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Nařízení o agroenvironmentálně-klimatických opatřeních

MZe zavedlo podporu Omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě, které se týká povodí vodárenských nádrží Švihov, Římov, Opatovice a Vrchlice. Dotace získají zemědělci, kteří omezí nebo přestanou používat prostředky na ochranu rostlin v povodích nádrží sloužících pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Šetrné hospodaření sníží smyv těchto látek a jejich reziduí do podzemních i povrchových vod.

Mezi zcela zakázané účinné látky patří metazachlor a metolachlor, chlortoluron. Omezeno je použití např. látky clomazone a mesotrione. Podpora dosáhne 151 eur na hektar (3 733 Kč). Předpokládá se, že každý rok bude podpořeno asi 25 tisíc hektarů polí. Celková alokace na podopatření je
15,1 milionů eur (asi 373 milionů Kč).

MZe také upravilo podmínky pro poskytování dotací, aby byly srozumitelnější a vůči žadatelům vstřícnější. Dotaci bude například možné kombinovat s některými vybranými podopatřeními (např. Pěstování meziplodin a Biopásy).

Nařízení o podmíněnosti:

MZe zavedlo výjimku, kterou letos umožnila Evropská komise, a upravilo povinnosti v tzv. standardu DZES 8. Změna spočívá ve snížení procenta neprodukčních ploch na 4 % (v ekoplatbě pak minimálně 5 %) a zejména v rozšíření struktury neprodukčních prvků také o dusík vázající plodiny a meziplodiny bez dalších omezení a limitů. Zemědělec bude moci povinné procento naplnit například tím, že pole oseje plodinami vázajícími dusík.

Ostatních podmínek pro neprodukční plochy se výjimka netýká, stále tak platí zákaz používání pesticidů a hnojiv nebo dvouletý závazek zelených úhorů.

Nově se upravují pravidla protierozní ochrany, u kterých jsou do DZES 5 převzaty parametry protierozní vyhlášky. Také se do budoucna stanovuje požadavek na minimální vzdálenost ploch stejné plodiny, díky čemuž bude zemědělská krajina výrazněji rozčleněna. Jde o podmínky, kterým bude nutné uzpůsobit v dlouhodobějším horizontu osevní plány, a budou tedy platné až pro rok 2025.      

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA