2/2023

Ministerstvo průmyslu a Svaz průmyslu budou spolupracovat na úpravách národního energeticko-klimatického plánu

| autor: Petr Jarolímek0

Ministerstvo průmyslu a Svaz průmyslu budou spolupracovat na úpravách národního energeticko-klimat

V národním energeticko-klimatickém plánu Česká republika stanoví nástroje a opatření, kterými se bude podílet na plnění klimaticko-energetických cílů Evropské unie.

Ze stanoviska Svazu průmyslu a dopravy ČR vyplynulo, že se strany se shodly, že u tak zásadního dokumentu, který určí směřování energetiky na následujících minimálně deset let a vyžádá si investice v řádu stovek miliard korun, nelze vyřešit v rámci krátké doby v připomínkovém řízení.

Materiál předložený Ministerstvem průmyslu a obchodu je pracovní návrh, jehož finalizace bude opřena o konkrétní analýzy a konzultace.

Svaz průmyslu ocenil, že MPO chce letošní rok věnovat kvalitní přípravě plánu. MPO přislíbilo, že zpracuje systematickou analýzu dopadů plánu na českou ekonomiku. Vypořádání připomínek je jen prvním krokem k dopracování plánu tak, aby odpovídal reálným možnostem české ekonomiky.

Ve Vnitrostátním plánu by MPO mělo zohlednit klíčovou roli jaderné energetiky při snižování emisí oxidu uhličitého a zajištění energetické bezpečnosti České republiky.

Svaz průmyslu rovněž požaduje, aby finální rozhodnutí o skladbě mixu obnovitelných zdrojů bylo učiněno na základě zhodnocení nákladovosti jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie v podmínkách ČR.

Náklady na plnění národního cíle pro energetické úspory vyčíslily Ministerstvo průmyslu a obchodu i Svaz průmyslu na stovky miliard korun. Nyní budou společně diskutovat, jak naplnit národní cíle s minimálními dopady na průmysl a spotřebitele.

Náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla uvedl, že „na zpracování národního energeticko-klimatického plánu, bylo velmi málo času a přitom jeho dopady mohou být velmi zásadní.

Proto základním parametrem pro zahájení veřejného konzultačního procesu u tohoto návrhu národního energeticko-klimatického plánu pro nás byla snaha zjistit zásadní pohledy všech aktérů energetického trhu v České republice, tak abychom je mohli lépe prosazovat při nadcházejícím projednávání tohoto materiálu v rámci Evropské komise.“

Přesný termín dopracování Národního energeticko-klimatického plánu není zatím dán. René Neděla uvedl: „Tento plán nelze tvořit v meziresortním připomínkovém řízení v krátkém termínu. Plán budeme dopracovávat a výstupy z něj zveřejňovat na týdenní bázi a diskusi povedeme nejen s našimi partnery zde, ale i v Evropské komisi."

Podle ředitele hospodářské sekce Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslava Čížka jsou nejpalčivějšími body ke zpřipomínkování zejména nastavení cíle energetických úspor na 1 bilion Kč, tedy cca 100 mld Kč ročně a plnění těchto cílů jednotlivými subjetky za podpory ze strany státu.

Dále je pak třeba probrat a zhodnotit otázku podpory jednotlivých OZE, v níž zvláště si obě strany vyjasňovaly formulace stanovisek, a z ní vyplývající nastavení energetického mixu.

A konečně pak otázka jaderné energie, tedy stavby nového jaderného zdroje, zajištění energetické bezpečnosti státu a otázka, jakou roli v energetickém mixu bude jádro sehrávat.

Svaz by podle něj uvítal, „…pokud by bylo možné provést společně s MPO jednotlivé sektorové analýzy a až na jejich základě, ještě v průběhu projednávání tohoto dokumentu s Evropskou komisí návrh našeho národního energeticko-klimatického plánu upravit.“

Náměstek René Neděla v této souvislosti konstatoval, že „sektorové cíle jsou nastaveny ze strany Evropské komise a Česká republika v rámci svého národního plánu musí najít vhodný mix opatření, díky kterým dokážeme tyto cíle naplnit s co největší nákladovou efektivitou.“

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP