2/2023

Ministerstvo financí připravuje pro období 2027 - 2031 změnu cenové regulace

| zdroj: SOVAK ČR0

Diskuse_konference_ProvozVaK_2023
zdroj: sovak.cz

Jedním ze stěžejních témat diskusního stolu s regulátory, který byl součástí programu letošního ročníku konference Provoz vodovodů a kanalizací, byla cenová regulace a její dopad na obor vodního hospodářství. Ministerstvo financí zahájilo na konci září kulatým stolem, u kterého se setkali zástupci regulátorů, vlastníků i provozovatelů, diskusi o změnách pro regulační období 2027–2031. Řada argumentů pro změny v cenové regulaci zazněla i během konference Provoz vodovodů a kanalizací. O tom jsme hovořili s Ing. Lukášem Teklým, který na konferenci zastupoval Ministerstvo financí.

V září tohoto roku proběhl na Ministerstvu financí Kulatý stůl k cenové regulaci ve vodárenství. Z jakého důvodu jste akci svolali?

Kulatý stůl jsme svolali k diskusi nad možnými úpravami cenové regulace v regulačním období 2027 – 2031. Ukazuje se, že změny v roce 2021 pro regulační období 2022–2026 šly správným směrem. Určitě ale zůstaly oblasti, které nemůžeme označit jako ideální. To jsme chtěli diskutovat se všemi zainteresovanými, tj. zástupci regulátorů, kontrolorů, zástupci provozovatelů i vlastníků.

Právě končí rok 2023, není na takovou diskusi ještě brzy?

Činnosti související s revizí cenové regulace jsme chtěli zahájit již v roce 2023, abychom měli dostatek času na analýzy a testování nebo z důvodů možných vynucených legislativních změn. Pokud by byly změny větší, je nutné poskytnout dostatek času na seznámení a na vysvětlování změn. Jsme ambiciózní, rádi bychom nová pravidla měli na stole ke konci roku 2025.

Jak byste průběh a závěry Kulatého stolu zhodnotil?

Předně bych rád poděkoval všem účastníkům. Diskuse byla velmi upřímná, někdy i tvrdá ale vždy fér. Spojuje nás společná snaha problémy řešit. Možná můžeme mít různé názory na správné řešení problémů, ale to už je o analýzách a argumentech. Důležité je, že jsme se shodli, regulátoři, kontroloři i regulované subjekty, na hlavních problémech, které bychom měli řešit, jsme se společně ujistili, co je opravdu důležité. Kam máme všichni nasměrovat nejvíce úsilí. Já věřím, že až se za rok znovu potkáme, budeme moci již prezentovat společné výsledky.

Jaké další kroky Ministerstvo financí v následujících měsících podnikne? Počítáte s otevřením diskuse o změnách konkrétních legislativních norem?

My už kroky podnikáme. Zpracováváme varianty řešení, analyzujeme data z kalkulací. Jednáme s kolegy z ostatních útvarů na Ministerstvu financí. Diskuse o změnách legislativy bude nutná. Ale seriózně může začít až po analýzách a výběru těch správných variant řešení. Diskusi ale mohu slíbit, a to nejen s ostatními rezorty, ale i se zástupci oboru jako je SOVAK ČR nebo se zástupci měst a obcí.

Jaké problémy to byly?

Před závorku bych rád zdůraznil, že na většině těchto oblastí bude nutná mezirezortní spolupráce a pravděpodobně i legislativní změny. Pravděpodobně ne ve všech identifikovaných oblastech se vše podaří stihnout. Ale myslím, že všichni účastníci jsou odhodláni svým dílem přispět.

Ale abych neutíkal z otázky. Ne náhodou, jedním z klíčových témat byl zisk. Shodli jsme se, že zásadní je oddělení zisku využívaného na obnovu infrastrukturního majetku a zisku „k rozdělení“. S tímto tématem jsou spojeny otázky meziročního nárůstu zisku, zpřesnění pravidel pro tvorbu a čerpání prostředků financování obnovy, ale potažmo i problematika oprávněnosti nájemného, nakládání s PFO při prodeji majetku a podobně. Tohle je opravdu klíčové téma.

Další diskutovaná témata byla například dvousložka, její možné zvýšení a způsob provedení. Dále s ohledem na využití pro výpočet přiměřeného zisku nebo pro plán financování obnovy nutnost legislativního ukotvení ocenění majetku ve VÚME, například ve vyhlášce. Potom třeba sjednocení vykazování a jeho využití napříč úplně všemi rezorty, nebo sjednocení plateb za vodu podzemní a povrchovou.

Podařilo se i najít řešení některých těchto problémů?

Některá řešení byla nastíněna. Například právě u zisku máme dvě varianty, které nyní budeme řešit s kolegy z účetnictví nebo daní.

Ale upřímně, cílem tohoto Kulatého stolu nebylo najít řešení. Na Ministerstvu financí jsme na řešeních pracovali již dříve, ale tímto Kulatým stolem jsme se společně ujistili, co je opravdu důležité. Kam máme všichni nasměrovat nejvíce úsilí. Já věřím, že až se za rok znovu potkáme, budeme moci již prezentovat společné výsledky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP