1/2024

Ministerstvo dopravy poskytne na podporu infrastruktury pro alternativní paliva dalších 100 milionů

| autor: TZ Ministerstva dopravy ČR0

Ministerstvo dopravy poskytne na podporu infrastruktury pro alternativní paliva dalších 100 milion

Výzvu Ministerstvo dopravy vyhlašuje 27. dubna. Konečný termín pro předložení žádostí je 17. září 2018. 

O dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem nebo maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách a kteří předloží projekt na vybudování LNG plnicích stanic na území České republiky. 

Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 60 %. Předložené žádosti o dotaci budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu. 

"Chtěli bychom podpořit výstavbu alespoň pěti LNG plnicích stanic, aby byla zajištěna průjezdnost dálkové kamionové dopravy přes území České republiky. 

Tyto veřejně přístupné stanice budou zároveň sloužit vnitrostátní nákladní, případně i autobusové dopravě", říká ministr dopravy Dan Ťok. 

Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015, hovoří o počtu 5 LNG plnicích stanic v roce 2025. S přispěním dotačního programu by tento cíl měl být dosažen dříve.   

Vedle plnicích stanic na zemní plyn (CNG a LNG) chce Ministerstvo dopravy podpořit také výstavbu plnících stanic na vodík. Výzva pro tuto oblast bude vyhlášena ještě v průběhu jara 2018. 

Celkem má Ministerstvo dopravy na dotační program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun. 

Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD: http://web.opd.cz/vyzva-38

Tato výzva pro podporu rozvoje infrastruktury LNG plnicích stanic navazuje na již otevřené výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic, doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily a CNG plnicích stanic. Více zde: http://www.opd.cz/

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA