2/2023

Městský soud v Praze potvrdil pokutu 700 tisíc korun, kterou v roce 2013 uložila ČIŽP za porušení chemického zákona

| autor: Česká inspekce životního prostředí0

Městský soud v Praze potvrdil pokutu 700 tisíc korun, kterou v roce 2013 uložila ČIŽP za porušení

Městský soud v Praze rozhodl o pokutě uložené Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) v roce 2013. Po přezkoumání věci dospěl k závěru, že žaloba podaná společností O L P R A N spol. s r.o. nebyla podána důvodně, a proto ji zamítl.

Potvrdil tak pokutu za porušení zákona o chemických látkách a chemických směsích ve výši 700 tisíc korun. Firma jako dovozce uvedla na trh bez provedení klasifikace nebezpečnou chemickou směs jako náplň do elektronických cigaret.

ČIŽP, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, zahájila 6. 5. 2013 kontrolu společnosti O L P R A N spol. s r.o. podle zákona o chemických látkách a chemických směsích. Jejím předmětem byla chemická směs „SALUBRIUS“ od Hangsen, báze v koncentraci 16 -24 mg/ml (balení 10 nebo 30 ml), různé příchutě, kterou firma dodávala jako náplně do elektronických cigaret.

Na základě svých kontrolních zjištění zahájila ČIŽP 13. 8. 2013 s firmou správní řízení a v listopadu 2013 jí podle chemického zákona uložila pokutu ve výši 1 220 000 korun. Za to, že jako dovozce uvedla bez provedení klasifikace na trh nebezpečnou chemickou směs „SALUBRIUS“, která je klasifikována jako toxická, dráždivá a nebezpečná pro životní prostředí. Její označení a balení nebylo navíc v souladu s požadavky chemického zákona.

Firma neposkytla příjemci směsi před prvním dodáním na trh bezpečnostní list sestavený v souladu s evropskými nařízeními. Uvedla na trh látky nikotin, propylen glykol a glycerol, obsažené v kontrolovaných nebezpečných směsích, které jsou klasifikovány jako nebezpečné.

„Firma v letech 2012 a 2013 uvedla na trh České Republiky celkem 169 200 ks nebezpečné chemické směsi S1 různých příchutí jako například višeň, jahoda, American mix, Egypt mix, které neměly označení a balení v souladu se správnou klasifikací. 

Na vnitřním obalu chyběla hmatatelná výstraha pro nevidomé, na vnějším i vnitřním označení chyběl výstražný symbol se slovním vyjádřením nebezpečnosti v českém jazyce - a to „toxický“ a „nebezpečný pro životní prostředí“,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Proti tomuto rozhodnutí podala společnost O L P R A N spol. s r.o. odvolání k Ministerstvu životního prostředí, které přihlédlo k její hospodářské situaci a pokutu snížilo na 700 tisíc korun. Proti ní pak firma podala žalobou k Městskému soudu v Praze a domáhala se zrušení rozhodnutí. Ten po pěti letech rozhodl ve prospěch ČIŽP.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP