Reklama

29. 7. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Pavel Mohrmann

Město oceli uprostřed krásné severní Moravy

Město ve městě. Má svou infrastrukturu, továrna zaměstnává okolo 7000 lidí a v širokém okolí od „fabriky" není rodina, která by neměla někoho, kdo zde pracuje. Největší železárna v zemi se tak prolíná do životů tisíců rodin a prostoru, v kterém žijí. Město oceli ovlivňuje celý přilehlý region.

Legislativa všude

Do rozvoje podniku, do konkurenceschopnosti a mnoha dalších oblastí týkajících se Třineckých železáren významně vstupuje legislativa, především ta ekologická. Ta je přijímána také na úrovni EU a překlápěna v mnoha případech v daleko přísnější formě do té naší.

8. březen 2016 je termín, kdy mají být dle rozhodnutí EK splněny podmínky BREF pro sklářský a hutní průmysl dle Závěrů o BAT. Všechna platná integrovaná povolení musí být zrevidována s tím, že tyto podmínky jsou splněny, nebo mají být splněny do určitého termínu, což znamená, že jsou uděleny výjimky.

Změny jsou neustálé

Železárny v Třinci mají v současné době vydáno 9 platných integrovaných povolení. Tato povolení získal podnik během let 2005 – 2006 a je-li potřeba dostát stále se měnícím a zpřísňujícím se podmínkám, musí být velmi často iniciovány změny příslušných IP.

Myšlenku na vytvoření jednoho velkého IP pro všechny provozy vedení železáren opustilo, protože pro přehlednost a zachování aktuálnosti by to bylo velmi složité a nepraktické. Zůstalo tedy u IP jednotlivých hlavních výrobních celků.

Počet změn IP je od jejich vydání v letech 2005 – 2006 opravdu mnoho. Například u integrovaného povolení pro zařízení „Aglomerace" již bylo vydáno celkem 29 změn IP.

Důvody ke změnám jsou různé. Mohou souviset s interními změnami na zařízení a to od podstatných změn např. v souvislosti s novými investicemi, až po banální změny související třeba jen s potřebou změny telefonních kontaktů v havarijním plánu. Dalším důvodem jsou i externí změny související např. se změnami požadavků legislativy apod.

Závěry o BAT

Přibližně od roku 2013 probíhaly ze strany Krajského úřadu MSK přezkumy souladu závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu železa a oceli s aktuálním stavem zařízení.

Cílem bylo zjistit existující rozpory a uvést prostřednictvím stanovených podmínek do IP soulad zařízení s BAT do nabytí účinnosti BAT, tj. do 8. 3. 2016. Za TŽ je nutné konstatovat, že veškeré požadavky nových nejlepších technik jsou k tomuto datu plněny a to bez jediné výjimky. Každá změna však něco stojí.

„Nejde jen o investiční náklady na nové technologie, jde také o náklady spojené se samotným provozem nových ekologických projektů. Např. nově dokončené investice na snížení emisí prachu zvedly provozní náklady o cca 100 milionů korun ročně," upozorňuje Radim Klimša, vedoucí odboru Ochrany životního prostředí Třineckých železáren, a.s. a dodává: „Podařilo se nám dosáhnout na dotace, které jsme využili při realizaci řady ekologických projektů. Podmínky kladené na technologie pro získání dotace jsou ale ještě přísnější než požadavky BAT."

Překvapivé výsledky

Třinecké železárny zrealizovaly v průběhu let 2013 -2015 celkem 19 projektů na snížení emisí prachu v celkové výši nákladů přes 2,6 mld. Kč.

Nejvýznamnější a rovněž nejnákladnější byly projekty „Sekundární odprášení haly KKO", „Odprášení licích hal vysokých pecí" a „Odprášení spalin a uzlů na aglomeraci č. 2". Všechny projekty byly dokončeny do konce roku ...

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372