1/2024

Města a obce: Třídění odpadů v obcích nadále narůstá!

| autor: TZ SMOČR0

Města a obce: Třídění odpadů v obcích nadále narůstá!

Celkem tedy obce k recyklaci předaly přes 632,5 tisíce tun papíru, plastu, skla, kovu a nápojových kartonů, což je o 46 tisíc tun více než v roce 2016. 

Vyplývá to z dat, která Svazu měst a obcí ČR poskytla společnost EKO-KOM. Srovnáme-li roky 2016 a 2017, došlo k 7,4 % nárůstu vytříděného odpadu.

Lídrem třídění je Královéhradecký kraj

Pokud bychom porovnávali množství vytříděných odpadů na obyvatele bez započítání kovů, jasným lídrem byl v roce 2017 Královéhradecký kraj. Jeden každý obyvatel tam loni v průměru vytřídil 53,1 kg odpadu. 

Následoval Kraj Vysočina (52 kg/obyvatel) a Pardubický kraj (50,9 kg/obyvatel/rok). Papír nejvíc třídili lidé v Libereckém kraji (23,1 kg/obyvatel). 

V třídění plastů zase vedli obyvatelé Královéhradeckého kraje (16,9 kg/obyvatel), ti jsou i celorepublikovými premianty v třídění skla (14,6 kg/obyvatel).

Pokud bychom k veškerému tříděnému odpadu připočítali i kovy, pomyslné 1. místo by obsadily obce v Kraji Vysočina (celkem 72,7 kg/obyvatel) a v Olomouckém kraji (72,5 kg/obyvatel). 

Třídíme blízko domu

Sběrná síť, kterou mají k dispozici obyvatelé obcí a měst v ČR, patří k jedněm z nejlepších v Evropě. 

Své odpady mohou třídit do bezmála 354 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob umístěných přímo u domů, na jedno sběrné hnízdo tak připadá jen 131 lidí. 

Kromě klasického nádobového sběru používá řada menších obcí pro sběr odpadů z domácností také pytlový sběr - nejčastěji pro plasty, papír, nápojové kartony, případně kovové obaly. 

Tento systém pak ještě doplňují sběrné dvory a sběrná místa. Jeho součástí jsou též výkupny odpadů, sběry ve školách, mobilní sběry organizované obcemi apod. 

Vzdálenost, kterou musí průměrně občan s vytříděným odpadem ujít na místo určené obcí ke třídění, se neustále zkracuje. 

Podle posledních údajů je v průměru 92 metrů a sběrná síť v České republice je v porovnání s ostatními evropskými státy výjimečná a dobře dostupná.

Nastavení systému pro sběr a recyklaci odpadů je v kompetenci měst a obcí

Jak samotné obce a města zajistí systém pro sběr a recyklaci papíru, plastů, skla, kovů a případně i dalších komodit, záleží už na jejich možnostech a rozhodnutí. 

Plast, sklo, papír a nápojové kartony se sbírají do nádob, pytlů a na sběrných dvorech či sběrných místech, které obce zřizují. 

Většina kovových odpadů (a část papíru) se zase sbírá prostřednictvím výkupen, které mohou být rovněž zahrnuty do obecního systému nakládání s odpady.

V obcích se třídí také komunální bioodpady, textil a další složky, jako jsou třeba objemný odpad, oleje, stavební odpady, elektro, baterky atd. 

Dlouhodobým cílem je, aby co nejmenší množství odpadu končilo bez využití na skládkách.

Strategií České republiky je komunální odpad více recyklovat a využívat. Vycházejí z ní krajské, městské a obecní plány odpadového hospodářství.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP