1/2024

Mění se legislativa v oblasti energetického štítkování výrobků

| autor: redakce0

Mění se legislativa v oblasti energetického štítkování výrobků

Až do konce července se systém energetického štítkování výrobků řídil směrnicí 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.

Do českého právního řádu se směrnice implementovala v podobě § 8 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a navazující vyhláškou o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie (č. 337/2011 Sb.).

Ovšem původní směrnice 2010/30/EU od srpna není platná v důsledku účinnosti nařízení 2017/1369. MPO uvedlo, že "nařízení je svou právní povahou přímo použitelné a nevyžaduje tudíž úpravu českého právního rámce".

Co nového nařízení přináší?

Hlavní změnou je návrat ke stupnici v rozsahu A - G (tj. opuštění tříd A+, A++ a A+++, které se nyní běžně používají). Důvodem nového nařízení je podle Komise lepší vypovídací hodnota pro zákazníky a snadnější porovnání výrobků. Nařízení rovněž požaduje, aby výrobci informovali spotřebitele, zda aktualizace softwaru nebo firmwaru mohou snížit energetickou účinnost výrobku.

Při přechodu na novou stupnici se budou postupně staré štítky nahrazovat novými. Nové štítky se v první fázi budou týkat myček nádobí, chladniček, praček, praček kombinovaných se sušičkou, televizí a světelných zdrojů a svítidel. U nich se nové štítky objeví v obchodech a na internetu nejpozději do 2. 11. 2019.

Následovat budou ostatní výrobky a celý proces by měl být ukončen v roce 2030 (u výrobků v oblasti vytápění a ohřevu vody). Dokud tedy nebude zaveden nový štítek, budou na spotřebičích stále současné štítky s nejvyšší třídou A+++.

Jak často bude ke změně štítku docházet?

Podmínky pro zatřídění výrobku do škály uvedené na štítku vydrží beze změny minimálně 10 let, tzn. doba na změnu požadavků není přesně definována a závisí od technického pokroku.

Počítá se s tím, že při přeštítkovávání nebudou požadavky na třídu A (případně i B) splňovat žádné výrobky, ovšem "postupně, jak se bude energetická účinnost výrobku zlepšovat, bude docházet k zaplnění těchto nejvyšších tříd".

Další změna požadavků na zatřídění výrobku podle stupnice na štítku pak nastane ve chvíli, kdy bude 30 % výrobků spadat do nejvyšší třídy A nebo 50 % výrobků do nejvyšších tříd A a B.

V případě, že dojde ke změně štítků, budou dodavatelé dodávat čtyři měsíce před stanoveným datem staré i nové štítky. Obchodníci budou mít na změnu štítků u výrobků vystavených v obchodě nebo na internetu lhůtu 14 pracovních dnů po stanoveném datu.

Porovnávání štítků výrobků mezi sebou

Nařízení 2017/1369 přináší ještě další novinku. Je jí zřízení databáze výrobků, která bude fungovat ve formě internetové aplikace a bude obsahovat informace o výrobcích uváděných na trh a jejich štítcích.

Díky tomu bude jednoduché porovnat energetickou účinnost jednotlivých výrobků a vybrat ten nejúspornější. Informace o výrobcích budou do databáze vkládat sami dodavatelé,což bude kontrolovat Státní energetická inspekce. Databázi vytvoří Evropská komise a bude spuštěna na začátku roku 2019.

Zdroj:https://www.mpo.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP