1/2022

Letní novinky v odpadové legislativě

| autor: redakce0

glass-239348_640.jpg
zdroj: pixabay

Ve Sbírce zákonů byla 23. července publikována nová odpadová vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Odpadová vyhláška, která má 84 paragrafů a 52 příloh, upravuje:

 • požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz,
 • podrobnosti předávání údajů o odpadech v rámci školního sběru,
 • technické podmínky soustřeďování odpadu,
 • podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání,
 • podmínky, při jejichž splnění může být odpad vznikající při úpravě odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů předáván k energetickému využití a k odstranění,
 • podrobnosti ukládání odpadů na skládky,
 • podrobnosti přepravy odpadů a přeshraniční přepravy odpadů,
 • požadavky na údaje o odpadu, základní popis odpadu, vedení průběžné evidence a ohlašování,
 • podrobnosti nakládání s komunálními odpady,
 • podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady,
 • podrobnosti vztahující se k vybraným kovovým odpadům,
 • podrobnosti nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby,
 • podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady,
 • podrobnosti komunitního kompostování,
 • podrobnosti nakládání s kaly,
 • podrobnosti nakládání s polychlorovanými bifenyly,
 • podrobnosti nakládání s odpadní rtutí,
 • podrobnosti nakládání s odpadními oleji,
 • podrobnosti nakládání s léčivy z domácností a
 • podrobnosti ekonomických nástrojů.

Ke stažení:

273/2021 Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Ministerstvo životního prostředí k nové odpadové legislativě rovněž zveřejnilo několik metodických pokynů a sdělení. Konkrétně to je:

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO