Reklama

22. 7. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Martina Jandusová

Letní energetický balíček byl představen

Evropská komise 20. 7. 2016 představila letní energetický balíček. Obsahem balíčků je sada dokumentů stanovující milníky na cestě k realizaci energetické unie a ke splnění klimaticko-energetických cílů pro rok 2030.

Mezi cíli se zejména vyskytuje:

  • sdělení k evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu,
  • návrh metodiky pro započítávání emisí skleníkových plynů v agrárním sektoru
  • návrh nařízení o tzv. sdíleném úsilí (Effort Sharing Regulation) o redukci emisí v sektorech neúčastnících se systému celoevropského obchodování s emisními povolenkami (EU ETS).

Závěr Evropské rady o Rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 naleznete zde.

Nařízení o sdíleném úsilí, které Komise navrhuje, vytyčuje České republice závazný emisní cíl. Do roku 2030 by mělo dojít k redukci o 14 % oproti stavu z roku 2005.

K vydanému návrhu nařízení se vyjádřil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Daniel Beneš: Zveřejněný závazek pro sektory mimo systém EU ETS představuje významné zpřísnění oproti našemu cíli pro rok 2020. Pro jeho naplnění bude třeba vynaložit značné finanční prostředky z veřejných i soukromých zdrojů a přijmout dalekosáhlá opatření na mnoha úrovních státní správy. Přesto je i takto ambiciózní cíl žádoucí, jelikož se týká emitentů, kteří dosud v příspěvku k boji se změnami klimatu zaostávali za průmyslem či energetikou.“

Beneš tak upozornil na skutečnost, že u sektorů mimo systém EU ETS byl zaznamenán jen minimální pokles, zatímco podniky a provozy nakupující emisní povolenky v uplynulé dekádě snížily emise skleníkových plynů o více než pětinu.

Zdroj: Tisková zpráva Svazu průmyslu a dopravy České republiky

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372